Developing a Volunteer Infrastructure

Developing a Volunteer Infrastructure

A guidance note

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft vier sleutelfactoren voor de ontwikkeling van een goede infrastructuur voor vrijwilligerswerk.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Volunteering across Europe

Organisations, promotion, participation. Volume 1-6

auteur(s):

De DVD bevat een beeld van het vrijwilligerswerk in elk land van de Europese Unie met gegevens over de gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk, het wettelijk kader en de ondersteunende omkadering.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Volunteering in the European Union

auteur(s):

In opdracht van de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) van de Europse Commissie werd een uitgebreide studie uitgevoerd over het vrijwilligerswerk in Europa. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk in de sport.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente

auteur(s):
Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Tandem, samenwerking van vereniging en gemeente

auteur(s):

Centraal in deze brochure staat de verkenning van de vele mogelijkheden om een ondersteuningsbeleid voor het vrijwilligerswerk creatief en doelmatig te organiseren.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Budgetfinanciering en vrijwilligerswerk

auteur(s):

In deze brochure wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van budgetfinanciering voor het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1987
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact