Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Plan van aanpak 2002

auteur(s):

Een ‘Commissie ter stimulering van het Lokaal ‘Vrijwilligers(werk)beleid’ formuleert in deze brochure hoe ze gemeentelijke en provinciale overheden ertoe wil bewegen vrijwilligerswerk te stimuleren en bij de tijd te houden.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Freiwillig. Etwas bewegen! Volunteer! Make a difference!

Impulse aus 2001+10 Momentum from 2001+10

auteur(s):
Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Volunteers in museums and cultural heritage

A European Handbook

auteur(s):

Het handboek richt zich vooral tot coördinatoren van vrijwilligers actief in musea en cultureel erfgoed en behandelt op een heel praktische manier de verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Een duurzame toekomst van verenigingen

Een duurzame toekomst van verenigingen

auteur(s):

Verenigingen moeten veranderen willen ze hun ledenbestand consolideren of uitbreiden. Verenigingen moeten daarvoor hun strategie aanpassen aan de veranderingen in de samenleving. Het onderzoek beschrijft de belangrijkste veranderingen. Velen zien dit in maar weinigen gaan tot actie over.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Civil Society

Tussen oud en nieuw

auteur(s):

In dit boek wordt, door een reeks sociale wetenschappers, het debat over de maatschappelijke rol van de Civil Society in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Relevante Trends voor het vrijwilligerswerk in 2020

auteur(s):

Het rapport schetst het vrijwilligerswerk in Nederland (en Specifiek in Rotterdam) en beschrijft de belangrijkste maatschappelijke trends en de trends in het vrijwilligerswerk met hun gevolgen.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwilligersbeleid in zorgorganisaties.

Een handreiking voor de toekomst

auteur(s):

Deze handleiding over vrijwilligersbeleid, bestemd voor zowel bestuurders als vrijwilligersverantwoordelijken geeft een beschrijving van de verschillende niveau’s waarop vrijwilligersbeleid wordt ontwikkeld en behandelt de verschillende aspecten ervan

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

auteur(s):

In een lijvig rapport schetst Het Nederlandse SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) de resultaten van een onderzoek in 2007 bij een negentigtal grote organisaties over de omvang van hun achterban, hun doelstellingen, de interne structuur en andere belangrijke ontwikkelingen en trends.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses

auteur(s):

De centrale vraag van dit rapport is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Het maatschappelijk engagement van de K.U.Leuven-studenten

Een sociologisch onderzoek

auteur(s):

In dit sociologisch onderzoek wordt het engagement van studenten gerelateerd met de maatschappelijke context.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Lokaal onder de loep. Trendrapport vrijwillige inzet 2008

Lokaal onder de loep. Trendrapport vrijwillige inzet 2008

auteur(s):

De brochure beschrijft zes trends die lokale overheden en vrijwilligersorganisaties uitdagen om er actief op in te spelen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Les associations en France. Poids, profils et évolutions

Les associations en France. Poids, profils et évolutions

auteur(s):

De studie schetst een overzicht van het verenigingsleven in Frankrijk.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Algemene omgevingsanalyse Vlaanderen

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact