De betekenis van sociaal-culturele praktijken

De betekenis van sociaal-culturele praktijken

Resultaten van een belevingsonderzoek bij participanten in sociaal-culturele praktijken

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Werken voor niets. Vrijwilligers in de volwasseneneducatie

auteur(s):

Educatief werk met volwassenen doet meer en meer een beroep op vrijwilligers. Dit stelt eisen aan de organisatie van de inschakeling  van vrijwilligers. Dit boek gaat dieper in op enkele aspecten ervan.

Uitgavejaar: 1986

Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Volunteers in Adult Education

auteur(s):

Dit onderzoeksrapport schetst een stand van zaken (1983) betreffende het vrijwilligerswerk in de volwassenenvorming in Engeland met speciale aandacht voor de situatie in Wales.

Uitgavejaar: 1983
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Documentatie

auteur(s):

Deze bundel bevat de teksten van de verschillende inleiders op een studiedag over ‘volwassenenvorming en vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Verslagboek van het Europees Colloquium

auteur(s):

De samenleving en de maatschappij evolueren. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Dit verslagboek schetst de noodzakelijke vernieuwing van het volwassenenvormingswerk die en het gevolg van is.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact