Integraal Vrijwilligersbeleid: de Utrechtse aanpak


Deze publicatie van de Nederlandse officiële Commissie Vrijwilligersbeleid werpt, aan de hand van de Utrechtse aanpak, een licht op de relevantie en de toepassingsmogelijkheden van een lokaal integraal vrijwilligerswerkbeleid.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Zicht op vrijwilligerswerk.

Methoden om het lokale vrijwilligerswerk in beeld te krijgen

auteur(s):

Zicht te krijgen op het lokaal vrijwilligerswerk is de focus van deze brochure die enkele methoden behandelt om gegevens te verzamelen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Borging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers

auteur(s):

Dit basiswerk over het opstellen van een degelijk vrijwilligersbeleid geeft uitleg over de verschillende onderdelen van een vrijwilligersbeleid met praktijkvoorbeelden en schema’s en modellen om zelf aan de slag te gaan.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet. Een onderzoek naar vrijwilligers en hun organisaties in Zeeland

Vrijwilligersorganisaties onderzocht. Over het tekort aan vrijwilligers en de wijze van werving en ondersteuning

auteur(s):

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag wat de oorzaak is voor de tegenstelling tussen de geruststellende gegevens over het aantal vrijwilligers enerzijds en de bezorgdheden van bestuurders van organisaties over een tekort aan vrijwilligers anderzijds.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact