Vrijwillig geëngageerd

Vrijwillig geëngageerd

Een sociologische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren

auteur(s):

Een zeer degelijke theoretische en empirische studie over vrijwilligerswerk bij jongeren.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Gewone helden

Een kleine ethiek van het vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vrijwilligerswerk is goed voor de medemens, het is goed voor de samenleving en het is goed voor jezelf. In dit boek worden filosofische theorieën gezocht die kunnen uitleggen waarom deze uitspraken steek houden.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers

auteur(s):

Het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke plaats in onze samenleving. De Federale Overheidsdienst Economie heeft van oktober 2014 tot januari 2015 bij een representatief staal van de bevolking een enquête georganiseerd over vrijwilligerswerk. Dit resulteerde in een kwantitatief beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. Onderzoekers van de Universiteit Gent en de Universiteit Luik schetsen in dit rapport voor het eerst een betrouwbare analyse van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Uitgavejaar: 2015
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligers in actie

auteur(s):

Dit fotoboek brengt mensen in beeld die zich inzetten voor anderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

National report – Belgium

National report – Belgium

Study on Volunteering in the European Union. Country Report Belgium

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

De sociale staat van Vlaanderen

Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid

auteur(s):

Met dit onderzoek beogen de auteurs een licht te werpen op de plaats van de vrijwilliger in het Vlaamse sportlandschap

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

De vergrijzing verzilverd?

Een verkennend onderzoek naar ouderen in het Vlaamse vrijwilligerswerk

auteur(s):

In dit onderzoek wordt het profiel geschetst van de oudere vrijwilligers in Vlaanderen, wordt nagegaan wat de kansen en de belemmeringen zijn van vrijwilligerswerk door ouderen en wordt gekeken of de vergrijzing een impact heeft op de organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid van organisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Niet zomaar. Over vrijwilligers(werk) in Vlaanderen anno 2003

auteur(s):

‘Niet zomaar’ biedt een ruim, verscheiden en breed perspectief op het vrijwilligerswerk in Vlaanderen anno 2003.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk vandaag, een eerste verkenning

auteur(s):

Dit rapport stelt, in een eerste deel, de verschillende facetten van het vrijwilligerswerk voor. In een tweede deel wordt het verslag gegeven van de discussie van een rondetafel met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact