Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Voluntary Welfare Services

auteur(s):
Uitgavejaar: 1986
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Niet-professionele hulpverlening

Niet-professionele hulpverlening

auteur(s):
Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Towards a definition of volunteer involvement

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact