State of the World’s Volunteerism Report

Universal Values for Global Well-being

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

60-plusgids

gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft

auteur(s):

Deze 60-plusgids wil ouderen informeren over alle aspecten die verband houden met ouder worden. 

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Een stuk van mezelf

Rotterdamse buurtbemiddelaars over hun motivatie

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillige inzet 2.0

Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011

auteur(s):

Het trenrapport 2011 gaat na in welke mate trends uit eerdere rapporten zijn uitgekomen en of ze nog een rol spelen. We krijgen een schets van het vrijwilligerswerk in Nederland. Er worden zes trends voor de toekomst beschreven die zullen bepalen hoe het vrijwilligerswerk zich in de komende jaren zal ontwikkelen en welke uitdagingen die meebrengen voor alle betrokkenen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Participatie ontward

Participatie ontward

Vormen van participatie uitgelicht

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

De sociale staat van Vlaanderen 2011

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteers in museums and cultural heritage

A European Handbook

auteur(s):

Het handboek richt zich vooral tot coördinatoren van vrijwilligers actief in musea en cultureel erfgoed en behandelt op een heel praktische manier de verschillende aspecten van het werken met vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid

auteur(s):

In deze pocket geven het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en de VVSG een overzicht van mogelijkheden die voor lokale besturen openliggen om het vrijwilligerswerk in eigen gemeente of stad (verder) te ondersteunen en te stroomlijnen. Deze Inspiratiegids voor een lokaal vrijwilligersbeleid richt zich op ambtenaren, verantwoordelijken en mandatarissen die het gemeentelijk of stedelijk beleid dagelijks in de praktijk omzetten.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering Across Europe (Finland, Latvia, Malta, Portugal, Luxembourg)
Volunteering across Europe (Bulgaria, Slovenia, Sweden, Estonia)

Volunteering across Europe (Bulgaria, Slovenia, Sweden, Estonia)

Organisations, promotion, participation

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Mein Taschenbuch 2011

Mein Taschenbuch 2011

auteur(s):
Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

In goed gezelschap

Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven

auteur(s):

Dit boekje is de neerslag van elf jaar ervaring met initiatieven die in het kader van het project ‘Een paar appart’ werden opgezet om het netwerk te verruimen van mensen in armoede.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligers in actie

auteur(s):

Dit fotoboek brengt mensen in beeld die zich inzetten voor anderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

i Volunteer

i Volunteer

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en te binden

auteur(s):

In het kader van het project “i Volunteer” heeft een aantal jongeren voor tien organisaties marketingplannen geschreven en wervingsacties uitgevoerd. In dit boekje worden het project en het resultaat heel gedetailleerd beschreven.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Zin in meedoen

Werkzame principes voor het stimuleren van vrijwillige inzet van mensen in de derde levensfase

auteur(s):

Het voornaamste doel van dit verkennend onderzoek is om werkzame principes op te sporen en te benoemen die betrokkenen een houvast kunnen bieden bij het ontwerpen van initiatieven en methoden om ouderen te mobiliseren.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact