Vaardig samenwerken in het vrijwilligerswerk

auteur(s):

Vrijwilligers spelen vandaag de dag een belangrijke aanvullende rol in de zorgsector. Ze worden ingezet voor praktische, ondersteunende, bestuurlijke of organisatorische taken. Ze hebben hierbij veelal contact met cliënten, maar ook met professionelen en met andere vrijwilligers. Deze brochure biedt een leidraad aan om vrijwilligers bij te staan in hun samenwerking met anderen.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk en professionalisering in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd

auteur(s):

Uit de Marge vzw verrichtte in 2011-2012 een onderzoek naar de behoefte aan een degelijk vrijwilligersbeleid bij de ledenorganisaties en de behoefte aan professionalisering.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Vrijwilligers in de budget- en schuldhulpverlening

Beleidsaspecten (juridische) aandacht punten en praktische tips

auteur(s):

Op een theoretische manier en met enkele concrete voorbeelden worden een aantal essentiële randvoorwaarden behandeld die moeten worden in acht genomen bij de organisatie van vrijwilligerswerk in de budget- en schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

Toolkit Verzilveren

Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren

auteur(s):

Voor het verzilveren van het potentieel dat ouderen kunnen betekenen voor het vrijwilligerswerk spelen vier partijen een belangrijke rol namelijk de ouderen zelf, de vrijwilligersorganisaties, de professionele maatschappelijke organisaties en de overheid. Voor elk van deze betrokkenen bevat deze uitgave een hoofdstuk met suggesties en aanbevelingen.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

National Volunteer Strategy 2012-2020

auteur(s):

Deze uitgave bevat de tekst van de nationale vrijwilligersstrategie 2012-2020 van de Hongaarse regering.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Spreken voor groepen

auteur(s):

Deze bundel bevat een hele reeks basisprincipes en tips voor het geven van een goede uiteenzetting of voordracht.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De persattaché is een boer

Opzetten en onderhouden van persrelaties

auteur(s):

Deze uitgave bespreekt uivoerig de vraag hoe we op een werkbare en doeltreffende manier kunnen omgaan met de pers.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situation – Trends – Outlook

auteur(s):

In dit verslag van een Algemene Vergadering van het CEV wordt ingegaan op enkele belangrijke vragen in verband met een effectieve een efficiënte omkadering van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Zelfhulpgroepen in Vlaanderen

Morfologie 2009

auteur(s):

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd naar Vlaamse zelfhulpgroepen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Krachtenbundel

Duizend en één kracht

auteur(s):

‘Krachtenbundel’ is een set van vier handreikingen voor organisaties die op lokaal vlak de participatie van  allochtone vrouwen willen bevorderen.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Effectively Communicating Volunteering: the Role of PR, Media and Raising Public Awareniss

Praktijkboek VZW’s, Quick Reference

Handleiding voor VZW's, met inbegrip van teksten en bespreking van de nieuwe wetgeving en uitvoering

auteur(s):
Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Praktijkboek VZW’s

De VZW na de nieuwe vzw-wetgeving op basis van de ontwerpwetgeving Quick reference

auteur(s):
Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Gids VZW, IVZW en stichtingen

auteur(s):
Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Het engagement van de Vlaamse Jeugd

auteur(s):

Lidmaatschap van een vereniging of het initiatief en de stimulans van derden zetten jongeren aan tot engagement.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact