Een duurzame toekomst van verenigingen

Een duurzame toekomst van verenigingen

auteur(s):

Verenigingen moeten veranderen willen ze hun ledenbestand consolideren of uitbreiden. Verenigingen moeten daarvoor hun strategie aanpassen aan de veranderingen in de samenleving. Het onderzoek beschrijft de belangrijkste veranderingen. Velen zien dit in maar weinigen gaan tot actie over.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Participation in volunteering and unpaid work

Second European Quality of Life Survey

auteur(s):

Op basis van de ‘Second European Quality of Life Survey’ wordt een overzicht geschetst van het vrijwilligerswerk in Europa.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

La situation du bénévolat en France en 2010

auteur(s):

France Bénévolat heeft in 2010 een onderzoek laten uitvoeren over het vrijwilligerswerk in Frankrijk. Dit rapport schetst de gebruikte methode en de resultaten van het onderzoek.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

La France Bénévole 2010
Le secteur associatif au Luxembourg

Le secteur associatif au Luxembourg

Rapport réalisé pour l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte

auteur(s):

Voor het eerst wordt in deze studie het verenigingsleven in Luxemburg in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Mobility of young volunteers across Europe

auteur(s):

Dit is een grondige studie over buitenlands vrijwilligerswerk door jongeren in Europa.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Handreiking Professioneel Ondersteunen

Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo

auteur(s):
Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Study on Volunteering in the European Union

Volunteering in sport – Belgium

auteur(s):

Deze brochure schetst een overzicht van het vrijwilligerswerk in de sport in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

EVC, vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt

Een kwalitatief onderzoek naar de good practices en mogelijkheden voor verbreding

auteur(s):

Dit onderzoek focust zich op de inzet van EVC en vrijwilligerswerk bij arbeidsmarkttoeleiding.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Motivaties voor vrijwilligerswerk

Wat maakt het verschil?

auteur(s):

Welk verband is er tussen typen motivaties en sectoren waarin vrijwilligerswerk wordt gedaan en in welke mate is dit verband te verklaren aan de hand van persoonskenmerken van vrijwilligers? Dit zijn de centrale vragen van dit onderzoek.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Motiveren is maatwerk

Beloning en motivatie voor jonge vrijwilligers

auteur(s):

Als ze eenmaal aan de slag zijn, vinden jongeren vrijwilligerswerk erg leuk. Maar hoe krijgt u als vrijwilligersorganisatie jongeren binnen en hoe houdt u de motivatie van jongeren vast, ook op de lange termijn? Onderzoek naar motivatie en beloning van vrijwilligerswerk laat zien dat vrijwilligers langer actief blijven als de…

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Volunteering in the European Union

auteur(s):

In opdracht van de EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) van de Europse Commissie werd een uitgebreide studie uitgevoerd over het vrijwilligerswerk in Europa. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan vrijwilligerswerk in de sport.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - - - - -

Meer informatie

Een warm nest of een geoliede machine

Een warm nest of een geoliede machine

Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem vrijwilligers vinden en binden

auteur(s):

Dit onderzoek vergelijkt verschillende methoden van werving, selectie en binding van vrijwilligers die organisaties in de zorg hanteren en gaat na welke algemeen kunnen worden toegepast en welke organisatiespecifiek zijn.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Balanceren in een grijze zone

Een verkennende studie van de semi-agorale arbeid in de sport

auteur(s):

Het voorliggend onderzoeksrapport stelt de resultaten voor van een verkennende studie naar semi-agorale arbeid in de sport.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact