De leefwereld van maatschappelijk kwetsbare jongeren in het kader van informatiebehoeften en informatietactieken

auteur(s):

Centraal in dit onderzoek staat een inzicht verwerven in de alledaagse praktijken, percepties, interesses en stijlen van kwetsbare jongeren (12-18 jaar) met het oog op een doeltreffende communicatie.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Werknemersvrijwilligerswerk in Vlaanderen

Een exploratief onderzoek

auteur(s):

Het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligerswerk van werknemers is voor bedrijven een strategie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit onderzoek belicht de belangrijkste aspecten van werknemersvrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Vrouwen aan het stuur

Een exploratief onderzoek naar de ervaring van de problematiek van bestuurslidmaatschap bij vrouwen

auteur(s):

Het HIVA-K.U.Leuven heeft in dit onderzoek de problematiek van vrouwelijk bestuurslidmaatschap in het Kempense verenigingsleven in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

VRIND 2011

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen

auteur(s):

Vlaanderen heeft traditioneel een rijk uitgebouwd verenigingsleven. Die verenigingen spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van een democratische samenleving. In acht hoofdstukken wordt een beeld geschetst van het middenveld en de problemen waarvoor het wordt geplaatst. Enkele concrete aanbevelingen ronden het geheel af.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in economisch perspectief

Een onderzoek naar de motivatie van vrijwilligers

auteur(s):

Motivatie is een complex begrip. In dit onderzoek wordt nagegaan wat motieven van vrijwilligers zijn en analyseert het economisch gehalte ervan.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Evaluatieonderzoek vrijwilligerswerking bij de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers door de centra voor algemeen welzijnswerk

auteur(s):

Dit onderzoek gaat na wat de meerwaarde van een vrijwilligerswerking is, wat het potentieel en de grenzen van het vrijwilligerswerk en welke de benodigde randvoorwaarden ervoor zijn.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Volunteering by older people in the EU

auteur(s):

Op basis van 30 case studies in 11 landen wordt in deze brochure nagegaan welke maatregelen bijdragen tot deelname aan het vrijwilligerswerk door ouderen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Measures for social inclusion of the elderly: The case of volunteering

Working paper

auteur(s):

De voornaamste doelstelling van dit onderzoek is voor overheden maatregelen uit te werken om sociale inclusie van ouderen te bevorderen met speciale aandacht naar vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Sociale samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

Sociale samenhang: Participatie, Vertrouwen en Integratie

auteur(s):

Vanuit drie invalshoeken: de sociale en maatschappelijke participatie, het vertrouwen en de integratie wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in de Nederlandse samenleving zowel nationaal als lokaal en zowel binnen als tussen bevolkingsgroepen.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact