Maatschappelijke participatie in een middelgrote stad

auteur(s):

Deze empirische studie over maatschappelijke participanten in Zwolle verschaft informatie over de werkzaamheden van bestuurlijke actieve vrijwilligers in maatschappelijke organisaties en over netwerken, loopbanen en achtergronden.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Ondersteuningsbehoefte van vrijwilligerszelforganisaties

Een verkennende studie in Eindhoven

auteur(s):

Op basis van een reeks gesprekken met vrijwilligersorganisaties werd onderzocht welke behoefte aan ondersteuning er bestaat om het vrijwilligerswerk zo adequaat mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwillig beloond. Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers

auteur(s):

Hoe beoordelen vrijwilligers verschillende vormen van erkenning en waardering? Dit is de kernvraag van dit onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Management van vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

Deze doctoraatsstudie behandelt het management van landelijke vrijwilligersorganisaties.

Uitgavejaar: 1997
Type:

Meer informatie

Participatie in Vlaanderen. Een beschrijving van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen

auteur(s):

Het onderzoeksinstituut TOR van de Vrije Universiteit Brussel heeft in het voorjaar 1998 een survey uit gevoerd over de participatie aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

The Effects of ‘Mandatory Volunteerism’ on Intentions to Volunteer

The Effects of ‘Mandatory Volunteerism’ on Intentions to Volunteer

auteur(s):

De studie bestudeert het effect van ‘verplicht vrijwilligerswerk’ op de intentie om vrijwilligerswerk te doen.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

A new civic europe? A study of the extent and role of volunteering

auteur(s):

Deze studie schetst het vrijwilligerswerk in Europa.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Vrijwillige inzet in Vlaanderen

auteur(s):

Dit interuniversitair onderzoek exploreert de functies en de betekenissen van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen en de knelpunten waarmee het vrijwilligerswerk te kampen heeft.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - -

Meer informatie

Vrijwilligerswerk vandaag, een eerste verkenning

auteur(s):

Dit rapport stelt, in een eerste deel, de verschillende facetten van het vrijwilligerswerk voor. In een tweede deel wordt het verslag gegeven van de discussie van een rondetafel met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Quality through volunteer

Quality through volunteer

auteur(s):

Deze literatuurstudie gaat na of theorieën over werknemersmotivatie iets kunnen vertellen over de invloed van de motivatie van vrijwilligers op de kwaliteit van hun prestaties.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact