Vrijwilligerswerk omkaderd

auteur(s):

In deze brochure van de provincie Antwerpen worden enkele aspecten van een vrijwilligersbeleid uit de doeken gedaan, wordt verteld wat de rol is van de provincie en plaatselijke overheden en wordt ook het juridisch kader toegelicht.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - - -

Meer informatie

Civil Society

Tussen oud en nieuw

auteur(s):

In dit boek wordt, door een reeks sociale wetenschappers, het debat over de maatschappelijke rol van de Civil Society in kaart gebracht.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - - - -

Meer informatie

Volontariato oggi

Cnv, 25 anni insieme al servizio delle associazioni, dei volontari en delle instituzioni

auteur(s):
Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers begeleiden

auteur(s):

De bundel is de syllabus bij een vierdaagse cursus over het begeleiden vakvrijwilligers met aandacht voor leidinggeven en motiveren, voor begeleiden van samenwerking en voor intermenselijke communicatie.

Uitgavejaar: 2002
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Reader behorend bij de cursus ‘Werken met vrijwilligers van allochtone afkomst in vrijwilligersorganisaties’

auteur(s):

In deze bundel zijn diverse artikels samengebracht die dienstig kunnen zijn als achtergrond en inspiratie voor een vruchtbare werking met allochtone vrijwilligers.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Ongekend talent. Mobiliseren van het human capital van ouderen

auteur(s):

Deze bundel bevat een verslag van een congres van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn over het mobiliseren van menselijk kapitaal van ouderen.

Uitgavejaar: 1996
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Dat doe je gewoon? Vrijwilligerswerk in sociaal, cultureel en economisch perspectief

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact