New Forms of Volunteering in Europe: Toward a Late Modern Re-Construction of a Dwindling Phenomenon

auteur(s):

In het huidige debat over vrijwilligerswerk leeft de overtuiging dat het vrijwilligerswerk dramatisch verandert ten gevolge van de sociale en culturele veranderingen van de laatste decennia. Welke gevolgen heeft bij voorbeeld de toenemende individualisering op het vrijwilligerswerk?

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

Wie participeert en (toch)?

Wie participeert en (toch)?

Patronen en factoren van verwachte en onverwachte participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen

auteur(s):
Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk?

auteur(s):

‘Vormt individualisering een bedreiging voor het vrijwilligerswerk? Aan welke voorwaarden moet vrijwilligerswerk voldoen en welke remmingen moeten organisaties wegnemen om aantrekkelijk te zijn voor jongeren?’ Dit zijn de centrale vragen die in deze publicatie aan bod komen.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Jongeren en hun vrijwillig engagement: een nieuwe stijl van vrijwilligerswerk?

auteur(s):

Het vrijwilligerswerk bevindt zich in onze maatschappij in een schemerzone. Enerzijds wordt het overschaduwd door het professioneel regime, anderzijds sluit het niet volledig aan bij de informele kaders of bij de commerciële wereld van consumptie en vrijetijdsbesteding.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - -

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact