Bénévolat sportif: tendances, opportunités et menaces

Bénévolat sportif: tendances, opportunités et menaces

Volonteering in sport: trends, opportunities and challenges

auteur(s):

Deze brochure bevat een bundeling van ideeën en goede praktijken in verband met de plaats van het vrijwilligerswerk in de sport.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Volunteer! Make a difference

A collection best practices

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

De vrijwilliger in de social-profit: MEDEWERKER VAN HET JAAR

Investeren in vrijwilligers(beleid)

auteur(s):

Dit cahier is een uitgebreid verslag van een studiedag over vrijwilligerswerk in zorg en welzijn.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Straffe koffie

Straffe koffie

Op gesprek bij vrijwilligersorganisaties

auteur(s):
Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

De waarde van vrijwilligerswerk voor Caritas

Theorie en praktijk

auteur(s):

Het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk 2011 was voor Caritas de aanleiding voor deze publicatie die het vrijwilligerswerk en enkele concrete vrijwilligersprojecten in de schijnwerpers zet, die de betekenis ervan beschrijft en die de Caritas-visie verduidelijkt.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - -

Meer informatie

Volontaires auprès des patients

auteur(s):

Deze brochure bespreekt de motivatie van vrijwilligers in de verzorgingssector en schetst, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe vrijwilligerswerk kan worden uitgebouwd.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Developing Employee Volunteering

A Joint venture between volunteer organisations and companies. Strategies/Success stories/Challenges

auteur(s):

Deze uitgave is het uitgebreid verslag van een internationale conferentie over werknemersvrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Schweizerisches Qualifikationsbuch

Portfolio für Jugendliche und Erwachsene zur Weiterentwicklung in Bildung und Beruf

auteur(s):

Deze uitgave is een heel concrete handleiding om een portfolio op te stellen.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

In veilige handen

Hoe voorkomen we seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwilligerswerk?

auteur(s):

Het werkboek ‘In veilige handen’ ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en omgaan met seksueel misbruik.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - -

Meer informatie

Boite à Outils du Cadre pour Soutenir et valoriser les volontaires

auteur(s):

Deze box is samengesteld voor verantwoordelijken van jongerenorganisaties om hen inspiratie te bieden voor het motiveren en aanmoedigen van hun vrijwilligers. De box bevat een reeks werkfiches en twee DVD’s

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Kempense vrouwenkracht in 21 verhalen

auteur(s):

21 Kempense vrouwen getuigen in deze uitgave over hun vrijwilligersinzet en engagement.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Local and International Youth Volunteering for Peace Building and Conflict Resolution in Europe

auteur(s):

Samenlevingen in Europa worden meer en meer multicultureel en multi-etnisch aan de ene kant en vertonen meer en meer racisme aan de andere kant. Deze brochure bevat het verslag van een seminarie waarop werd nagegaan op welke manier jongerenvrijwilligerswerk kan tot het vinden van oplossingen en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten een tweespan vormen en er geen tweespalt dreigt. Deze brochure schetst de resultaten van een studiedag over dit onderwerp.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Beroepskracht – vrijwilliger

auteur(s):

Op de achtergrond van een veranderende situatie van het vrijwilligerswerk in de maatschappij wordt in deze brochure vanuit verschillende invalshoeken de verhouding beroepskracht-vrijwilliger belicht.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact