Boite à Outils du Cadre pour Soutenir et valoriser les volontaires

auteur(s):

Deze box is samengesteld voor verantwoordelijken van jongerenorganisaties om hen inspiratie te bieden voor het motiveren en aanmoedigen van hun vrijwilligers. De box bevat een reeks werkfiches en twee DVD’s

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): - - - - -

Meer informatie

Kempense vrouwenkracht in 21 verhalen

auteur(s):

21 Kempense vrouwen getuigen in deze uitgave over hun vrijwilligersinzet en engagement.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):

Meer informatie

Local and International Youth Volunteering for Peace Building and Conflict Resolution in Europe

auteur(s):

Samenlevingen in Europa worden meer en meer multicultureel en multi-etnisch aan de ene kant en vertonen meer en meer racisme aan de andere kant. Deze brochure bevat het verslag van een seminarie waarop werd nagegaan op welke manier jongerenvrijwilligerswerk kan tot het vinden van oplossingen en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

Vrijwilliger en beroepskracht: tweespan of tweespalt

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden die vervuld moeten worden om ervoor te zorgen dat vrijwilligers en beroepskrachten een tweespan vormen en er geen tweespalt dreigt. Deze brochure schetst de resultaten van een studiedag over dit onderwerp.

Uitgavejaar: 1998
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en): -

Meer informatie

Beroepskracht – vrijwilliger

auteur(s):

Op de achtergrond van een veranderende situatie van het vrijwilligerswerk in de maatschappij wordt in deze brochure vanuit verschillende invalshoeken de verhouding beroepskracht-vrijwilliger belicht.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Verso uno statuto del volontariato. Nuove politiche sociali. Volume ë: La legislazione

Het voluntariaat in de verenigingen van vrienden van musea en in hun musea

auteur(s):

Deze brochure bevat een samenvatting van de tussenkomsten op een studiedag over vrijwilligerswerk in musea.

Uitgavejaar: 1980
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact