Leerzaam vrijwilligerswerk

auteur(s):

Gedurende een tweejarig project werd nagegaan wat vrijwilligerswerk in het kader van onderwijs betekent voor de leerlingen enerzijds en de vrijwilligersorganisaties anderzijds.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Interculturalisatie: een andere kijk!

Hoe vrijwillige dienstverlening bijdraagt aan de zorg voor allochtone cliënten

auteur(s):

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Jongleren voor gevorderden.

Onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van landelijke vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

De voorliggende publicatie is het resultaat van een kwalitatief onderzoek naar de ondersteuningsstructuur in landelijke vrijwilligersorganisaties.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Jongeren, vrijwilligerswerk en motivatie

auteur(s):

Deze uitgave bevat een korte samenvatting van zeven relevante studies uit verschillende landenover motivatie bij jongeren voor vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Digimon – een introductie

auteur(s):

‘Digimon’ staat voor Digitale Monitor Vrijwilligerswerk. Het is een onderzoeksinstrument dat gemeenten in staat stelt zicht te krijgen op het lokale vrijwilligerswerk. Deze brochure is een introductie op het gebruik van het programma.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

European roadmap to 2010. Volunteering and participation in the EU

auteur(s):

Een brochure voor overheden met tientallen aanbevelingen en suggesties voor een ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Handleiding DigiMon. Monitor vrijwilligerswerk

auteur(s):

DigiMon (Digitale Monitor vrijwilligerswerk) is een programma om het vrijwilligerswerk in een gemeente in kaart te brengen. In deze brochure wordt uitgelegd hoe het programma kan worden gebruikt en zijn ook de vragenlijsten opgenomen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Borging van vrijwilligersbeleid. Het stapsgewijs vastleggen van regelingen voor vrijwilligers

auteur(s):

Dit basiswerk over het opstellen van een degelijk vrijwilligersbeleid geeft uitleg over de verschillende onderdelen van een vrijwilligersbeleid met praktijkvoorbeelden en schema’s en modellen om zelf aan de slag te gaan.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Volunteering and participation on the agenda

auteur(s):

Het Nederlandse vrijwilligerscentrum CIVIQ brnegt in dit onderzoek een profiel van het vrijwilligerswerk in de verschillende landen van de Unie.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact