Volunteering as a means of empowerment and social inclusion

A bridge between the European Years 2010 and 2011

auteur(s):

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Volunteering and Intercultural Dialogue

auteur(s):

Deze uitgave brengt de resultaten samen van een internationale bijeenkomst van het CEV over de vraag hoe vrijwilligerswerk kan helpen bij een interculturele dialoog en bij de opbouw van een democratische samenleving.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situation – Trends – Outlook

auteur(s):

In dit verslag van een Algemene Vergadering van het CEV wordt ingegaan op enkele belangrijke vragen in verband met een effectieve een efficiënte omkadering van het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Local and International Youth Volunteering for Peace Building and Conflict Resolution in Europe

auteur(s):

Samenlevingen in Europa worden meer en meer multicultureel en multi-etnisch aan de ene kant en vertonen meer en meer racisme aan de andere kant. Deze brochure bevat het verslag van een seminarie waarop werd nagegaan op welke manier jongerenvrijwilligerswerk kan tot het vinden van oplossingen en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Putting volunteering on the economic map of Europe

auteur(s):

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Conference on “Mutual recognition skills and competences gained through volunteering: Towards a European debate”. Final Report

auteur(s):

Deze brochure bevat de resultaten van een Europese conferentie over de erkenning van competenties verworven via vrijwilligerswerk

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten als middel tot betere integratie

auteur(s):

Dit rapport is het resultaat van een INVOLVE-project dat achttien maanden de integratie door middel van vrijwilligerswerk van migranten heeft bestudeerd.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact