La situation du bénévolat en France en 2010

auteur(s):

France Bénévolat heeft in 2010 een onderzoek laten uitvoeren over het vrijwilligerswerk in Frankrijk. Dit rapport schetst de gebruikte methode en de resultaten van het onderzoek.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Le ‘recrutement’ et le renouvellement des dirigeants associatifs: une question clé pour l’avenir du mouvement associatif!

auteur(s):

Er is een tekort aan jongere bestuurders. Bovendien maken meer mannen dan vrouwen deel uit van besturen. In deze studie wordt gezocht naar oorzaken, wordt gekeken wat specifiek is voor verenigingen en worden voorstellen uitgewerkt

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Le bénévolat des demandeurs d’ emploi

Observations en propositions

auteur(s):

Werkzoekenden en vrijwilligerswerk is het onderwerp van deze studie.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Bénévolat de compétences, une nouvelle forme de mécénat

auteur(s):

Deze Franse studie behandelt uitvoerig de vesrchillende aspecten van werknemersvrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

L’engagement bénévole des jeunes

analyses et recommandations

auteur(s):

De koepel ‘France Bénévolat’ stelt in deze uitgave de resultaten voor van een onderzoek verricht bij ongeveer 7000 vrijwilligers over vrijwilligerswerk door de jongeren.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Retraite et Bénévolat

auteur(s):

Deze brochure handelt over maatregelen om mensen voor te bereiden op het pensioen en enthousiast te maken voor een engagement.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

La gestion de Ressources Humaines Bénévoles. Une responsabilité essentielee des associations

Travaux de la "Commission Inter Associative" de France Bénévolat

auteur(s):

Deze uitgave over een vrijwilligersbeleid behandelt de verschillende aspecten van een beleid, theoretische fiches over het analyseren van een organisatie en 7 fiches om een concrete analyse te maken van de eigen organisatie.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

La France Bénévole 2009

auteur(s):

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Reconnaissance de l’ Experience et Valorisation des Compétences Bénévoles

Passeport Bénévole

auteur(s):

Met deze beperkte handleiding kan een vrijwilliger competenties, opgedaan tijdens zijn/haar vrijwilligerswerk, registreren die bij voorbeeld bruikbaar kunnen zijn bij het opstellen van een curriculum vitae.

Type:

Trefwoord(en):
Meer informatie

Les enjeux d’une transition réussie entre le travail et la retraite

auteur(s):

In deze brochure formuleert France Bénévolat enkele aanbevelingen voor de verschillende betrokkenen om de overgang van werk naar pensioen positief te laten verlopen mede met het oog op een mogelijk maatschappelijk engagement.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact