A gateway tot Work

The role of Volunteer Centres in supporting the link between volunteering and employability

auteur(s):

Dit onderzoek verkent de rol van vrijwilligerscentrales in de ondersteuning van de link tussen vrijwilligerswerk en tewerkstelling.

Uitgavejaar: 2009
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Who gives time now?

Patterns of participation in volunteering

auteur(s):

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Regular and occasional volunteers

How and why they help out

auteur(s):

De studie geeft een overzicht van het vrijwilligerswerk in Engeland met aandacht voor het verschil tussen personen die regelmatig en personen die occasioneel vrijwilligerswerk verrichten.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Helping Out. A national survey of volunteering and charitable giving

auteur(s):

In 14 hoofdstukken schetst deze studie een omstandig overzicht van het vrijwilligerswerk en het geefgedrag in het Verenigd Koninkrijk in 2006-2007.

Uitgavejaar: 2007
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

A Choice Blend: What volunteers want from organisation and management

auteur(s):

Dit onderzoek schetst een mooi beeld van de verwachtingen van een vrijwilliger ten aanzien van een vrijwilligerscoördinator en van de concrete acties die moeten worden ondernomen om eraan te beantwoorden.

Uitgavejaar: 2003
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact