Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Documentatie

auteur(s):

Deze bundel bevat de teksten van de verschillende inleiders op een studiedag over ‘volwassenenvorming en vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Volwassenenvorming en vrijwilligerswerk

Verslagboek van het Europees Colloquium

auteur(s):

De samenleving en de maatschappij evolueren. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Dit verslagboek schetst de noodzakelijke vernieuwing van het volwassenenvormingswerk die en het gevolg van is.

Uitgavejaar: 1988
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Justitieel vrijwilligerswerk. Deel 2: Een analyse van vier organisaties

auteur(s):

Justitieel vrijwilligerswerk dekt zeer uiteenlopende vormen van dienstverlening aan justitiekliënteel. In dit onderzoek worden vier organisaties geanalyseerd.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Justitieel vrijwilligerswerk. Specificiteit, functioneringswijze en ontwikkelingsmogelijkheden van het vrijwilligerswerk ten aanzien van het volwassen justitiecliënteel

auteur(s):

Welke bijdrage kan het justitieel vrijwilligerswerk leveren aan de hulpverlening aan personen die met het gerecht in aanmerking komen? Hoe functioneert dit vrijwilligerswerk? Hoe kan het justitioneel vrijwilligerswerk in de komende jaren verder ontwikkeld worden? Dit zijn de drie hoofdvragen die in deze studie aan bod komen.

Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Gids begeleide inschakeling

Vrijwilligerswerk een opstap naar maatschappelijke waardering

auteur(s):

Vrijwilligerswerk toegankelijk maken voor mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid was de bedoeling van het project waarvan deze brochure de resultaten presenteert en suggesties doet voor de concrete praktijk.

Uitgavejaar: 2001
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligers en mentaal gehandicapten

auteur(s):

In deze brochure wordt bekeken wat de betekenis is van vrijwilligerswerk bij mentaal gehandicapten voor de verschillende betrokkenen.

Uitgavejaar: 1982
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Vrijwilligerswerk in de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

auteur(s):

Vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg wordt in deze uitgave belicht aan de hand van een reeks concrete voorbeelden van de inzet van vrijwilligers in enkele diensten en instellingen.

Uitgavejaar: 1979
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligers tegen kansarmoede

auteur(s):

Uitgavejaar: 1992
Type:

Trefwoord(en):
Meer informatie

Partners in de gemeente… voor een vrijwilligersvriendelijk gemeentebeleid

auteur(s):

In 1995 besteedde het ‘Platform voor Voluntariaat’ (voorganger van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) in deze uitgave reeds aandacht aan gemeentelijk vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1995
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact