‘Een warm gevoel bij mensen…’ Een studie over sponsorings- en samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en vrijwilligersorganisaties

auteur(s):

Ook voor het vrijwilligerswerk is geld van belang. Overheidssubsidies volstaan dikwijls niet. Sponsoring kan een oplossing zijn. Voorliggende studie inventariseert de verschillende elementen waarmee moet rekening worden gehouden en vormt tevens een aanzet

Uitgavejaar: 1989
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Verkenning Civil Society

auteur(s):

Regioplan voerde een verkenning uit naar de ontwikkelingen in de civil society in de komende tien jaar en formuleerd een reeks adviezen voor het beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) .

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact