Vrijwillig, effectief en efficiënt

Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij de schuldhulpverlening

auteur(s):

Deze handleiding beschrijft een concreet stappenplan voor het opstellen van een beleid van gemeenten voor een effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening.

Uitgavejaar: 2012
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

Kennisuitwisseling over werving en behoud van (nieuwe groepen) vrijwilligers

auteur(s):

In het kader van een intersectoraal onderzoek werd nagegaan welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen de sectoren wat betreft werven en behouden van vrijwilligers, welke de sterke en zwakke punten zijn. In een bijlage zijn een hele reeks tips opgenomen.

Uitgavejaar: 2011
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Leren van elkaar : nieuwe en huidige vrijwilligers

Werving en behoud van vrijwilligers in volksgezondheid, welzijn en sport

auteur(s):

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek en een intersectorale kennisuitwisseling uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut over het werven en behouden van vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2010
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligers en beroepskrachten. Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten, is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Verantwoorde vrijwilligerszorg.

Een verkennende studie naar de behoefte aan normen

auteur(s):

Dit onderzoek komt tot het besluit dat er niet zozeer behoefte is aan nieuwe normen voor verantwoorde vrijwilligerszorg maar wel aan handvatten om vrijwilligers op een verantwoorde manier te begeleiden en ondersteunen binnen het meer vraaggestuurde concept van verantwoorde zorg.

Uitgavejaar: 2008
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligerswerk door migranten in Rotterdam

Verslag van een verkennend onderzoek

auteur(s):

Dit rapport geeft inzicht in de condities die van invloed zijn op de deelname van allochtonen aan het vrijwilligerswerk en geeft tevens suggesties voor het bevorderen van de deelname.

Uitgavejaar: 1993
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact