In veilige handen met gratis VOG

Evaluatieonderzoek integratieinstrumenten ter voorkoming van seksueel overschrijdend gedrag in het

auteur(s):

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar integriteitsrisico’s voor jeugd en andere kwetsbare groepen in het vrijwilligerswerk en naar de waarde van een pilootproject met het instrument VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) ter voorkoming van grensoverschrijdend in het vrijwilligerswerk. Het bevat tevens een reeks aanbevelingen voor de toekomstige inzet van integriteitsinstrumenten.

Uitgavejaar: 2013
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwilligers en beroepskrachten

Verslag van een verkennend onderzoek naar hun relatie. Samenvatting

auteur(s):

Welke zijn de voorwaarden voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten? Dit is het centrale thema van dit omstandig onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

Samenwerking vrijwilligers en beroepskrachten bij maatschappelijke ondersteuning

auteur(s):

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de voorwaarden waaronder de vermaatschappelijking van de zorg kan leiden tot succesvolle samenwerkingsverbanden tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

De nieuwe vrijwilligers

Een onderzoek naar vrijwilligerswerk door allochtonen

auteur(s):

In het eerste deel van voorliggend onderzoek wordt onderzocht in hoeverre allochtonen en autochtonen in Rotterdam deelnemen aan het verenigingsleven. De analyse van het tweede deel bracht enkele principes aan het licht die als richtsnoer kunnen dienen bij het betrekken van allochtonen bij het vrijwilligerswerk.

Uitgavejaar: 1994
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Een maatje op maat

Evaluatie van vrijwilligersprojecten voor mensen die met de psychiatrie in aanraking zijn geweest

auteur(s):

Het hier beschreven onderzoek bevat de de resultaten van twee maatjesprojecten voor personen die met de psychiatrie of psychosociale problemen te maken hebben (gehad) en zelfstandig wonen.

Uitgavejaar: 1997
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Vrijwillig beloond. Een onderzoek naar het erkennen en waarderen van vrijwilligers

auteur(s):

Hoe beoordelen vrijwilligers verschillende vormen van erkenning en waardering? Dit is de kernvraag van dit onderzoek.

Uitgavejaar: 2005
Type:
Rubriek(en):

Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact