Exploring the developmental role of volunteering in sport for youngsters in socially vulnerable situations

auteur(s):

In Vlaanderen leven een aanzienlijk aantal jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de noodzakelijke voorwaarden zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties actief te betrekken als vrijwilligers in sportactiviteiten en wat bij de geëngageerden de uitkomsten zijn inzake menselijk kapitaal.

Uitgavejaar: 2016
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Volunteering in later life: A focus on context

auteur(s):

Dit onderzoek handelt over de invloeden die een rol spelen in verband met het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk door ouderen. Zowel de invloed van persoonlijke als van omgevingsfactoren komen uitvoerig en grondig aan bod.

Uitgavejaar: 2014
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Wat na 55?

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de werking van seniorenbonden in Limburg

auteur(s):

De doelstelling van voorliggend onderzoek is een beter inzicht op de behoeften en interesses van potentieel nieuwe leden van ouderenverenigingen en een meer aangepast aanbod van activiteiten en initiatieven aan deze mogelijk nieuwe leden.

Uitgavejaar: 1997
Type:


Meer informatie

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Nieuwe analyses

auteur(s):

De centrale vraag van dit rapport is welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

Uitgavejaar: 2006
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte

auteur(s):

Dit onderzoek peilt de maatschappelijke participatie van jongeren en de gevolgen ervan voor hun welbevinden en hun maatschappijgebonden houdingen.

Uitgavejaar: 2004
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

Participatie in Vlaanderen. Een beschrijving van de deelname aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen

auteur(s):

Het onderzoeksinstituut TOR van de Vrije Universiteit Brussel heeft in het voorjaar 1998 een survey uit gevoerd over de participatie aan het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Uitgavejaar: 1999
Type:
Rubriek(en):
Trefwoord(en):
Meer informatie

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact