Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (VSVw) verschaft onder meer advies en informatie over vrijwilligerswerk, en promoot het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Heel wat van de dienstverlening wordt gratis gegeven. Om de kosten van specifieke producten te dekken verkoopt het VSVw ook een aantal zaken tegen een zeer democratische prijs, bijvoorbeeld publicaties over vrijwilligerswerk en promotiemateriaal in het kader van de jaarlijkse Week van de Vrijwilliger. Deze verkoop is slechts een klein onderdeel van onze activiteiten. Met deze Verkoopsvoorwaarden regelen we graag de omgang tussen jou als klant en het VSVw. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 mei 2018.

Tip: lees ook onze privacyverklaring!

Artikel 1: identiteit van de organisatie

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (hierna: “VSVw”)
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
info@vsvw.be
03 218 59 01

K.B.O.-nummer 417 430 095


Artikel 2: Reikwijdte

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop die via de website op www.vlaanderenvrijwilligt.be of www.vrijwilligerswerk.be gebeurt, maar ook als de klant een bestelling via een andere weg plaatst (via e-mail, telefonisch of mondeling). De klant heeft altijd de mogelijkheid om de verkoopsvoorwaarden te raadplegen voor zijn of haar aankoop.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er per e-mail een orderbevestiging aan de klant is verzonden. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant deze verkoopsvoorwaarden integraal aanvaardt. VSVw behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of het bedrag of de grootte ervan te beperken.


Artikel 3: Prijzen en verzendkosten

De prijzen van alle producten worden altijd duidelijk vermeld op de productpagina’s van de webshop. Alle prijzen zijn exclusief btw, aangezien het VSVw niet btw-plichtig is. Prijzen worden steeds uitgedrukt in euro. Leden van het VSVw kunnen via een kortingscode korting bekomen bij hun aankopen op de webshop.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de productpagina. De verzendkosten worden altijd voor het plaatsen van de bestelling berekend op de website in het winkelmandje en zijn duidelijk vermeld. Afhalingen – alleen na afspraak – bij het VSVw, Amerikalei 164 bus 1, 2000 Antwerpen zijn steeds gratis.


Artikel 5: Levering

Bestellingen worden behandeld in volgorde van plaatsing en betaling en zolang de voorraad strekt. Bestellingen kunnen betaald worden via bankoverschrijving – of contant bij afhaling – en worden pas na ontvangst van betaling verzonden. De bestelling wordt normaal gesproken uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de volledige betaling (prijs + verzendkosten) aangeboden bij de post en verzonden naar het door de klant ingevulde leveringsadres – of indien niet vermeld – naar het facturatie-adres. De opgave van deze termijn is louter indicatief.

VSVw is niet aansprakelijk voor verlies van zendingen door de post, of door de klant zelf. VSVw verstuurt bestellingen niet kosteloos opnieuw indien de klant een onjuist leveringsadres opgegeven heeft. VSVw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.


Artikel 6: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan VSVw mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In dat geval zendt de klant de gehele of gedeeltelijke levering, in perfecte staat terug naar VSVw, Amerikalei 164 bus 1, 2000 Antwerpen. De klant bewaart het origineel bewijs van afgifte aan de gebruikte verzendingsdienst als bewijs van retourzending. 

Het betaalde bedrag overeenkomstig met de geretourneerde artikels en minus de verzendkosten – wordt uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van de retourzending door VSVw terug gestort op de rekening van de klant.  De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant.

Artikel 7: Klachten

Heb je ondanks onze goede zorgen toch een klacht? Contacteer ons via info@vsvw.be of op 03 218 59 01 (op weekdagen tussen 10- 16 uur). We proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Let wel: klachten over leveringen moeten binnen 14 werkdagen na ontvangst van de levering ingediend worden.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief