Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk

Iedere organisatie in Vlaanderen moet zich houden aan de regels van de vrijwilligerswet. Daarbij komt het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Dit decreet geldt voor Vlaamse organisaties, met een erkenning of structurele subsidiëring van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het Decreet legt extra spelregels voor het inschakelen van vrijwilligers vast. Zo ligt er meer nadruk op de afsprakennota en verzekeringen. We leggen onderaan elk artikel over de wetgeving uit wat er anders is binnen het Decreet.

Raadpleeg het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk.

Subsidie voor autonome vrijwilligersorganisaties

De Vlaamse overheid erkent en subsidieert autonome vrijwilligersorganisaties in de zorgsector. Dat zijn organisaties die hun doelen uitsluitend of hoofdzakelijk met de inzet van vrijwilligers nastreven. Zij kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen. Meer info op vlaanderen.be

Andere decreten

In sommige sectoren bestaat een bijkomende regeling voor het vrijwilligerswerk. In volgende sectoren legt de Vlaamse overheid per Decreet een verzekeringsplicht op aan de organisatie.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact