Vorming voor lokale besturen: matching en inschakeling van kwetsbare vrijwilligers (19/11)

Hoe vind je vanuit het lokale bestuur een plek voor kwetsbare kandidaat vrijwilligers? Kunnen ze aan de slag in de eigen diensten? Zie je ook bij externe vrijwilligersorganisaties mogelijkheden? Hoe vergroot je hun slaagkansen in het vrijwilligerswerk? In deze gratis vorming op 19 november 2018 leer je kijken naar talenten van kwetsbare vrijwilligers. Je krijgt handvaten om een duurzame match te realiseren tussen kandidaat enerzijds en dienst van het lokale bestuur of organisatie anderzijds. 

Deze vorming kadert in het project Lokaal Vrijwilligen 2.0 dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samen met VVSG en Cera realiseert. Met dit project willen we lokale besturen inspireren in de ondersteuning van het lokale vrijwilligerswerk. Programma en gratis inschrijven (alleen voor lokale besturen)

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact