Verzekeringsplicht in het Decreet

De verzekeringsplicht in het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk gaat nog een stapje verder dan de vrijwilligerswet. Als je organisatie onder dit decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor:

  • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie;
  • de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk;
  • de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk; beroepsziekten en besmetting.

Organisaties, erkend als autonome vrijwilligersorganisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn, krijgen middelen voor hun eigen vrijwilligersverzekering.

Wie controleert of de organisatie haar verzekeringsplicht naleeft?

Dat gebeurt bij de verantwoording van de subsidie en bovendien ook door bezoeken van de zorginspectie bij organisaties, die vallen onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen het domein Welzijn.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact