Het vrijwilligersbeleid

In dit onderdeel vind je tips om je vrijwilligers prima te werven, begeleiden, motiveren en waarderen. Daarnaast geven we je instrumenten om om te gaan met diverse vrijwilligers zoals bijvoorbeeld vluchtelingen of bruggepensioneerden. Ook download je hier richtlijnen om recente uitdagingen het hoofd te bieden: GDPR-regelgeving (online privacy) en de coronacrisis.

Daarnaast vind je hier ook als lokaal bestuur specifieke documenten en tips om vrijwilligerswerk in je gemeente, wijk of regio uit te bouwen. Met aandacht voor je intern (bv. gemeentediensten) en extern (lokale organisaties) vrijwilligersbeleid. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals de integratie van de OCMW’s, vermaatschappelijking van de zorg en vergrijzing passeren de revue. 

Ten slotte doet het onderdeel netwerkorganisaties uit de doeken hoe het vrijwilligersbeleid op Vlaams, federaal en Europees niveau georganiseerd is.

Werken met vrijwilligers

Begeleid, onthaal, motiveer, werf, evalueer, waardeer en bescherm je vrijwilligers volgens de regels van de kunst.

Tips voor lokale besturen

Zet in op je intern en extern vrijwilligersbeleid. Word expert in evoluties zoals de integratie van OCMW in steden.

Beleid en netwerkorganisaties

Wie behartigt de belangen van vrijwilligers op Vlaams, federaal en Europees niveau?

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief