Beleid en netwerkorganisaties

Het vrijwilligerswerk beweegt voortdurend. Net omdat vrijwilligerswerk zo ingebed is in onze samenleving, is het onderhevig aan trends en verandering. Deze trends zijn niet altijd typisch Vlaams of lokaal; ze zijn ook te constateren in het hele land en op Europees niveau. Vandaar dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw samenwerking en netwerking ook op federaal en Europees niveau belangrijk vindt. Op dit onderdeel van de website vind je meer informatie over die verschillende niveaus.

Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid

Een beter statuut, minder papierwerk en minder regels. Dat zijn de basisingrediënten in het actieplan van het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid.

Het actieplan van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) is goedgekeurd door de Vlaamse regering, na consultatie van de verschillende adviesraden. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject. Naast de Vlaamse zullen daar ook de federale en de lokale overheden bij betrokken worden.

Het actieplan heeft 3 doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut, betere informatie en ondersteuning en minder regels. Er zijn acties op zowel Vlaams, federaal als lokaal niveau voorzien.

Bekijk de presentatie ‘Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in een notendop’.

Vlaams vrijwilligersbeleid? Wat is het?

Het Vlaams Regeerakkoord (2014-2019) belooft werk te maken van een gecoördineerd vrijwilligerswerk. Als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk hamerden we hier al langer op, bijvoorbeeld met ons memorandum voor de verkiezingen 2014 (PDF). Ook voor de verkiezingen in 2019 lanceren we onze speerpunten in het Memorandum Vrijwilligerswerk 2019 (PDF).
Het regeerakkoord maakt daar nu werk van:

“De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmentarisch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. De toenemende bureaucratisering zet een rem op het vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De versnippering van expertise en informatiekanalen pakken we aan.”

Raadpleeg het Vlaams Regeerakkoord (PDF) en zoek op het begrip ‘vrijwilliger’. Onder andere de ondersteuning van de vrijwilligers in de zorg, in de sport, in het kader van inburgering, binnen de erfgoedsector… komt aan bod.

Wat gebeurt er?

Let op! De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2020 een herwerkte en geactualiseerde versie van het GVV goed. Je kan de volledige tekst hier lezen.

Meer weten? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Federaal

Hoge Raad voor Vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is de federale adviesraad voor vrijwilligerswerk bij de FOD Sociale Zekerheid. De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger. Mensen kunnen er terecht met specifieke vragen over vrijwilligerswerk en wetgeving. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zit de Hoge Raad voor de komende mandaatsperiode.

Lees alles over de Hoge Raad voor Vrijwilligers en hun adviezen op hun website

Lees het activiteitenverslag 2017

Europees en internationaal

European Volunteer Capital

European Volunteer Capital
In 2013 lanceerde het Centre for European Volunteering (CEV) de European Volunteer Capital competitie om vrijwilligerswerk te stimuleren en te ontwikkelen op lokaal niveau. Dit jaar zijn Gdansk, Izmir, Madrid en Gorizia kandidaat voor Europese Vrijwilligershoofdstad (EVC2022). De winnaar voor de European Volunteer Capital 2021 is Berlijn. Op 5 december weten we welke stad de titel in 2022 zal dragen. De grootte van deelnemende steden en gemeenten is niet van belang, wel de mate waarin zij inzetten op vrijwilligerswerk. Hoofddoel van het CEV is om steden die inzetten op vrijwilligerswerk, erkenning te geven. Uiteraard komt daar de nodige zichtbaarheid voor de laureaten bij kijken. Steden die meedingen naar deze titel – groot of klein – komen maar in aanmerking als ze de aanbevelingen zoals opgenomen in PAVE (Policy Agenda for Volunteering in Europe) actief opvolgen. Meer info over EVC

Centre of European Volunteering

Het Centre for European Volunteering (CEV) is het Europees netwerk van meer dan 80 nationale, regionale en lokale organisaties die het vrijwilligerswerk ondersteunen in heel Europa. Dit netwerk bundelt de krachten om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en promoten met onder meer belangenbehartiging, kennisdeling en vorming.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw is actief lid van het CEV; onze stafmedewerker Jan Verdée zetelt sinds november 2019 in de Raad van Bestuur. Meer details vind je op de website van het CEV of volg CEV op Facebook.

Europees jaar van het Vrijwilligerswerk 2011

Ongeveer 100 miljoen Europeanen zetten zich in als vrijwilliger en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Om dit sociaal engagement in de kijker te plaatsen en om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken, riep de Europese Commissie 2011 uit tot ‘Europees jaar van het vrijwilligerswerk’ of kortweg EYV2011.

Met dit initiatief brachten zowel de Europese Unie als de Vlaamse gemeenschap het vrijwilligerswerk positief onder de aandacht. Het jaar 2011 had daarbij een symbolische waarde, omdat exact 10 jaar voorheen het ‘Internationale Jaar van de Vrijwilliger’ werd gevierd. In Vlaanderen nam het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw de rol van coördinatieorgaan op zich.

Lees er hier meer over: PAVE – Aanbevelingen Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011 (PDF)

Internationale Dag van de Vrijwilliger

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen, natuurlijk.

United Nations Volunteers

United Nations Volunteers (UNV) is de organisatie binnen de Verenigde Naties die bijdraagt aan ontwikkeling en vrede door de inzet van vrijwilligers over de hele wereld. UNV houdt kantoor in Bonn, heeft wereldwijd 86 afdelingen en is actief in 130 landen. Zij zijn tevens organisator van de Internationale Dag voor het Vrijwilligerswerk. Daarnaast telt UNV letterlijk alle vrijwillige acties over heel de wereld, omhet vrijwilligerswerk op de politieke agenda te houden.

Website UNV

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief