Zet ze in tijdens een crisis

1. Hoe zet je ze in tijdens een crisis?

Volg volgende stappen wanneer zich een noodsituatie voordoet waarbij vrijwilligers van het vrijwilligerskorps kunnen helpen.

 1. Het inzetten van vrijwilligers tijdens een noodsituatie wordt beslist door het CC-GEM in samenspraak met de coördinator van het vrijwilligerskorps.
  *Bij de afkondiging van een gemeentelijke fase door de burgemeester, komt er een gemeentelijk coördinatiecomité of CC-GEM samen. In dit CC-GEM zitten:
  • De burgemeester.
  • De noodplanningscoördinator.
  • Een verantwoordelijke van iedere discipline
 2. Op voorhand werden één of meerdere vrijwilligerscoaches aangeduid en opgeleid om tijdens een noodsituatie vrijwilligers op te roepen en aan te sturen. Deze vrijwilligerscoach(es) zijn nu aan zet en worden opgeroepen om deze rol uit te oefenen. Deze vrijwilligerscoach is een aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Zorg dat alle vrijwilligers een aanspreekpunt hebben.
 3. Via kanikhelpen.be stuurt de vrijwilligerscoach eenvoudig berichten uit naar de vrijwilligers van het vrijwilligerskorps. Je kunt ze gericht uitsturen naar de profielen die je wenst op te roepen volgens de vooraf opgegeven voorkeur. De plaats en tijdstip van afspraak wordt duidelijk gecommuniceerd.
 4. Vrijwilligers kunnen reageren of ze al dan niet beschikbaar zijn en binnen welke tijd ze aanwezig kunnen zijn.
 5. Op basis van de reacties van de vrijwilligers van het vrijwilligerskorps kun je nagaan of extra hulp welkom is. Je kunt een oproep plaatsen op kanikhelpen.be. Maak hiervoor gebruik van de standaard vacatures die we aanbieden op kanikhelpen.be.
 6. Om alles zo vlot te laten gebeuren tijdens een crisis kun je op voorhand de ontvangstplaats bepalen waarop je de vrijwilligers ontvangt.
 7. Geef duidelijke instructies. De actiekaarten zijn hierbij een zeer nuttige tool. Zo weten de vrijwilligers wat van hen verwacht wordt.
 8. Vrijwilligers moeten de aanspreekpersoon altijd vlot kunnen contacteren en omgekeerd. Walkie talkies kunnen daarbij zeer handig zijn.
 9. Voer zelfzorg maatregelen in voor vrijwilligers en organiseer nazorg na zware interventies.


Actiekaarten

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen tijdens de crisis zelf, kun je op voorhand per taak actiekaarten aan de vrijwilligers bezorgen zodat ze heel goed weten wat van hen verwacht wordt. Lubbeek werkt met deze actiekaarten. Ze omschrijven de stappen die de vrijwilliger moet volgen als deze wordt opgeroepen voor een bepaalde taak, de taken en mogelijke aandachtspunten. Zie enkele voorbeelden van actiekaarten van Lubbeek:

2. Zelfzorgmaatregelen en nazorg

 1. Heb aandacht voor zelfzorg:
 2. Biedt toegang tot psychosociale hulp voor de vrijwilligers:
  • Wijs binnen het lokaal bestuur verantwoordelijken aan voor het omgaan met noodsituaties en crisisinterventie.
  • Zorg voor toegang tot een psycholoog voor vrijwilligers die dat nodig hebben. Sommige verzekeringen bieden ook betaling van psychologische bijstand. Check hiervoor de polis van je verzekering.
  • Maak duidelijk hoe vrijwilligers deze ondersteuning kunnen benaderen
 3. Monitor het welbevinden van vrijwilligers:
  • Bevraag regelmatig hoe de vrijwilligers zich voelen
  • Moedig vrijwilligers aan om eventuele gezondheidsproblemen of stresssymptomen te melden.
 4. Organiseer debriefings sessies:
  • Begeleid intervisies na noodsituaties om vrijwilligers de kans te geven om hun ervaringen te delen en te verwerken.
  • Faciliteer discussies over wat er goed is gegaan en wat kan worden verbeterd.
Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief