Tips voor lokale besturen

Werk je voor een lokaal bestuur of ben je mandataris in een gemeente en willen jullie inzetten op de ondersteuning en versterking van het lokale vrijwilligerswerk? Hier ontdek je handvaten en tips om jullie vrijwilligersbeleid vorm te geven. 

Met al je vragen kun je terecht bij jan@vsvw.be. 

Lokaal vrijwilligen

De meeste mensen maken geen al te verre verplaatsingen om te vrijwilligen en zoeken vaak binnen de eigen gemeente vrijwilligerswerk. Dat maakt vrijwilligerswerk in essentie een lokaal gegeven. Als bestuur ben je lokaal verankerd en sta je dicht bij de burger. Daardoor ben je vaak het eerste aanspreekpunt, ook over vrijwilligerswerk.

  1. Er zijn heel wat vrijwilligers aan de slag

Binnen een gemeente zijn heel wat organisaties actief die werken met vrijwilligers, verspreid over heel wat verschillende sectoren, zoals welzijn, cultuur, milieu, sport… Sommige organisaties (verenigingen, initiatieven,…) draaien zelfs enkel op vrijwilligers, andere organisaties zoals ziekenhuizen draaien in de eerste plaats op professionele krachten maar krijgen belangrijke ondersteuning van vrijwilligers.

  1. Ook binnen het eigen bestuur?

Zetten jullie zelf vrijwilligers in binnen het bestuur of zijn daar plannen toe? Voor aanvullende taken kunnen jullie er als bestuur voor kiezen om met vrijwilligers te werken. Voor OCMW’s kan dat bijvoorbeeld in de mindermobielencentrales, lokale dienstencentra en woon- en zorgcentra. In de gemeenten en steden zijn er ook heel wat mogelijkheden, zoals in de bibliotheek, de speelpleinwerking, kinderopvanginitiatief, de spelotheek, het gemeentelijk archief, het museum, het cultuurcentrum, de milieudienst, het gemeentelijk onderwijs, tijdens jaarlijkse evenementen, als straatvrijwilligers voor het opruimen van zwerfvuil, als gidsen…  

  1. Vrijwilligers versterken de buurt

Vrijwilligers betekenen heel veel voor de lokale gemeenschap. De kracht van vrijwilligerswerk valt niet te onderschatten. Ze zijn belangrijk voor de cohesie in de buurt. Inwoners blijven actief en voelen zich betrokken in de samenleving. Ze ontmoeten elkaar via het vrijwilligerswerk wat trends in de samenleving zoals individualisering en vereenzaming tempert.

  1. Vrijwilligers groeien

De competenties van inwoners worden versterkt. Ze krijgen de kans om binnen het vrijwilligerswerk taken op te nemen waarin ze kunnen groeien. Vrijwilligers voelen zich vaak gelukkiger omdat ze hun talenten zinvol kunnen inzetten en nieuwe mensen ontmoeten.

  1. Vrijwilligers maken heel wat mogelijk

Ze investeren hun vrije tijd, energie, warmte, talenten in het lokale vrijwilligerswerk. Ze nemen belangeloos heel veel taken op zich die onbetaalbaar zouden zijn. Heel wat organisaties zouden niet kunnen draaien zonder deze inzet. De dienstverlening van de lokale besturen zou er bijzonder sterk op achteruit gaan zonder hun inzet en warmte.

Rol van lokale besturen

Politieke en maatschappelijke context

Intern vrijwilligersbeleid

Extern Vrijwilligersbeleid

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief