Vrijwilligersovereenkomst voor welzijnsorganisaties

Val je met je organisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk, dan kan je met dit voorbeeld van vrijwilligersovereenkomst aan de slag. Deze overeenkomst bevat meer clausules dan de informatienota én moet op papier gezet worden en getekend worden, de vrijwilliger krijgt een kopie.

 

Achtergrondinformatie: Informatieplicht van de organisatie
Lees ook deze tips voor goede overeenkomsten

 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Contact