De vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet regelt het vrijwilligerswerk in heel België. De wet omschrijft wat vrijwilligerswerk precies inhoudt, wie mag vrijwilligen en in welke organisaties. De wet geldt voor het vrijwilligerswerk op Belgische bodem en voor vrijwilligerswerk dat vanuit België in het buitenland wordt georganiseerd. Internationale organisaties met een een erkende Belgische rechtsvorm en hoofdzetel of formeel bijkantoor in ons land, kunnen ook vrijwilligerswerk organiseren volgens de wet.

In 2018 werd de vrijwilligerswet aangepast door minister Maggie De Block. Zij vroeg in 2016 een evaluatie aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vrijwilligerswet. Enkele knelpunten worden daarbij aangepakt. De teksten op deze website werden conform deze wetswijziging aangepast op 16/04/2019.

Ga niet te licht over de wet. Je hebt altijd kans dat een overheidsinspectie controle uitvoert in de organisatie. Als de inspectie overtredingen of misbruiken vaststelt, kan je organisatie daar sancties voor krijgen.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact