Bestuursvrijwilligers

Wat is een bestuursvrijwilliger?

Wie in het bestuur zit van een lokale afdeling of een feitelijke vereniging onder toepassing van de Vrijwilligerswet. Ook al wie als vrijwilliger actief is in het bestuur van een vzw.

Taken van de bestuursvrijwilliger

Een bestuursvrijwilliger zet zich vrijwillig in voor de goede gang van zaken in een (vrijwilligers)organisatie, en doet meestal dit soort taken:

  • vergaderen
  • de financiën van de organisatie bijhouden
  • activiteiten plannen en opzetten
  • nieuwe leden verwelkomen
  • subsidiedossiers schrijven
  • contacten onderhouden met derden

 

Bijzondere kenmerken bestuursvrijwilligers

Een bestuurder in een vzw, stichting of ivzw zetelt in de Raad van Bestuur van de organisatie, en zijn naam staat in het Belgisch Staatsblad, en in het UBO-register.

Daarnaast vallen zij onder de Vrijwilligerswet – met deze bijzondere kenmerken:

  1. Type organisaties

Bestuurders (onder toepassing van de Vrijwilligerswet) komen alleen voor in bepaalde soorten vrijwilligersorganisaties:

  • een vzw
  • een stichting van openbaar nut
  • ivzw’s
2. Bijzondere aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid als lid van de Raad van Bestuur in een vzw staat beschreven in het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Daarom hebben bestuurders een bijkomende aansprakelijkheid voor bestuurstaken zoals de jaarrekening en contracten.

In dit geval geniet de bestuursvrijwilliger geen immuniteit. Om bescherming te bieden aan de bestuurders kan de organisatie een extra verzekering afsluiten.

3. Kostenvergoedingen van bestuurders

Vrijwillige bestuurders en mandatarissen vallen expliciet onder het toepassingsgebied van de Vrijwilligerswet, op voorwaarde dat zij dit onbezoldigd doen. Zij kunnen kostenvergoedingen ontvangen volgens de regels van de Vrijwilligerswet, maar geen geen zitpenningen of presentiegelden.

Bezoldigde mandaten vallen niet onder de Vrijwilligerswet en zijn onderhevig aan belastingen.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief