Waar kan men vrijwilligen

De Vrijwilligerswet is duidelijk: vrijwilligerswerk kan enkel in min of meer georganiseerd verband. De organisatie mag bovendien geen winstoogmerk hebben.

Dus:

 • als individu kan je geen vrijwilliger(s) inschakelen
 • wie winst nastreeft, kan geen vrijwilligers inschakelen

Vrijwilligerswerk kan enkel in opdracht van:

 • feitelijke verenigingen (minstens 2 personen aan het stuur)
  zoals een toneelgezelschap, een buurtcomité, een startende sportclub,…
 • lokale afdelingen van koepels
  zoals de plaatselijke afdelingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, Femma Wereldvrouwen, Samana, …
 • lokale werkingen van een groter geheel (zonder winstoogmerk) 
  zoals een werking van Kom op Tegen Kanker, Netwerk Gastvrij Vlaanderen,…
 • verenigingen met rechtspersoonlijkheid, vzw’s, stichtingen, ivzw’s,
  zoals Natuurpunt, Oxfam Wereldwinkels, Present,…
 • stichtingen van openbaar nut
  zoals het Rode Kruis
 • openbare besturen (lokaal, Vlaams, federaal)
  zoals de gemeente, het OCMW
 • (eenmalige) initiatieven of evenementen van een structuur zonder winstoogmerk zoals Open Monumentendag,…
Tip: op onze vacaturewebsite vrijwilligerswerk.be vind je enkel organisaties met toelating. Publiceer er zeker je vacatures.

Opgelet!
Van zodra de initiatiefnemer winst nastreeft, kan geen beroep gedaan worden op vrijwilligers.

Je kan geen vrijwilligerswerk organiseren:

 • als zaakvoerder
 • als zelfstandige
 • als naamloze vennootschap
 • als besloten vennootschap
 • voor een commanditaire vennootschap
 • voor een coöperatieve
  – ook niet als die een sociaal oogmerk heeft
 • als een vennootschap met sociaal oogmerk
 • een maatschap
 • een vennootschap onder firma

Vermits deze rechtsvormen niet onder toepassing van de Vrijwilligerswet vallen, zijn de regels dus niet van toepassing. Dat betekent dat de mensen die daar onbezoldigd werken, dat in feite niet doen als vrijwilliger, met alle consequenties van dien. Ze genieten niet dezelfde bescherming, zijn dus niet immuun, en vergoedingen zijn belastbaar. Het zijn met andere woorden geen vrijwilligers.

Vrijwilligen in een organisatie die onderhevig is aan de vennootschapsbelasting, is mogelijk, maar er mag geen kostenvergoeding worden gegeven.

Veelgestelde vragen over waar je vrijwilligerswerk mag doen

Kan een betaalde medewerker ook vrijwilligerwerk uitvoeren voor diezelfde organisatie?

Wie tegen betaling in opdracht werkt van een organisatie, mag niet zomaar vrijwilligerswerk doen in diezelfde organisatie. Dat mag enkel als het vrijwilligerswerk wezenlijk anders is dan de betaalde activiteit.
Pas dit secuur toe, want de consequenties kunnen stevig zijn.

Kan een (langdurig) zieke medewerker tijdens het ziekteverlof vrijwilligerswerk doen in dezelfde organisatie?

Vrijwilligerswerk mag dan enkel na instemming van de adviserende geneesheer.
Om misverstanden te vermijden, doe je dat beter niet in dezelfde organisatie waar je ook werknemer bent.

Is het voor het herstelproces van de persoon belangrijk, help dan om een andere activiteit elders te vinden.

Mag je verenigingswerk en vrijwilligerswerk combineren?

Er is op dit ogenblik (kalenderjaar 2021) enkel een regeling verenigingswerk voor (bepaalde) activiteiten in de sportsector.

Dat is géén vrijwilligerswerk, en men mag die ook niet combineren in dezelfde vereniging in dezelfde periode. Iemand is m.a.w. verenigingswerker òf vrijwilliger.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief