Wie mag vrijwilligen

In principe mag iedereen vrijwilligen. Hieronder vind je enkele uitzonderingen en voorwaarden.

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren mogen niet vrijwilligen gezien het verbod op kinderarbeid.
Vrijwilligen mag pas vanaf dat je vijftien jaar bent en de eerste 2 opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso.

Inwoners met een andere nationaliteit

De Belgische nationaliteit is geen vereiste om te vrijwilligen. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Enkel asielzoekers in een collectieve opvang moeten goedkeuring vragen aan de verantwoordelijke van het opvangcentrum.

Sommige mensen vallen onder een meldings- of een toelatingsplicht. Als organisatie kan je hen hierbij helpen. Het gaat om de volgende groepen:
Vrijwilligers die een uitkering van de RVA ontvangen

Deze kandidaat-vrijwilligers hebben meldingsplicht en moeten op voorhand specifieke formulieren invullen. Het gaat om:

  • volledige uitkeringsgerechtigde werklozen
  • deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA
  • tijdelijk werklozen
  • werklozen met bedrijfstoeslag (SWT, de vroegere bruggepensioneerden)

De vrijwilliger vult het formulier C45B in en laat dit door de organisatie ondertekenen. Hij geeft het ingevulde formulier door aan de vakbond, hulpkas of rechtstreeks aan de RVA. De vrijwilliger mag meteen na de melding starten. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren.

De RVA kan vervolgens (stilzwijgend) goedkeuren. De RVA kan ook weigeren of inperken – dan mag men enkel die taken of uren doen waarvoor de RVA goedkeuring gaf.

Afhankelijk van de reactie van de RVA kan men blijven vrijwilligen, moeten de taken aangepast worden of moet het vrijwilligen zelfs stoppen.

De meldingsplicht is tijdelijk afgeschaft voor mensen die willen vrijwilligen in een vaccinatiecentrum en dat uitsluitend voor de duur van de vaccinatiecampagne

Tip! Organisaties kunnen bij de RVA een algemene toelating voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers aanvragen met formulier C45F. Enkel organisaties die in verschillende regio’s actief zijn, komen in aanmerking.

Het voordeel van zo’n algemene toelating is dat de organisatie een toelatingsnummer heeft.
Zo kan de vrijwilliger zich veel vlotter melden of is dat zelfs niet meer nodig.

De vrijwilliger ontvangt een leefloon van het OCMW

Wijs de vrijwilliger erop dat de persoonlijke beheerder bij het OCMW het engagement moet goedkeuren. Wie dat niet doet, riskeert zijn uitkering te verliezen.

De vrijwilliger krijgt een ziekte- of invaliditeitsvergoeding van het ziekenfonds

De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet vooraf een schriftelijke toelating geven voor de verenigbaarheid van het vrijwilligerswerk en de gezondheidstoestand. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg!

Ambtenaren

Ambtenaren moeten in theorie toelating aan hun overste vragen om te mogen vrijwilligen. In de praktijk gebeurt dit steeds minder, maar kandidaat-vrijwilligers vragen dat toch best even na op hun dienst.

Vluchtelingen en asielzoekers

Asielzoekers die een uitkering krijgen van het OCMW volgen de regels voor leefloners. Asielzoekers in de collectieve opvang moeten goedkeuring vragen aan de verantwoordelijke van het opvangcentrum.

Print Friendly, PDF & Email

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief