Kosten en vergoedingen

Een kostenvergoeding?

Als organisatie beslis je zelf of je kosten van je vrijwilligers vergoedt. De vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. De kostenvergoeding compenseert gemaakte kosten. Het is geen inkomen: betaalde vrijwilligers bestaan niet. Ook mensen met een vervangingsinkomen mogen kostenvergoedingen als vrijwilliger ontvangen. Zolang je de regels respecteert, zijn de kostenvergoedingen vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Je maak aan het begin van het engagement afspraken met je vrijwilligers over kostenvergoedingen. Je geeft aan:

Wanneer betaal je kostenvergoedingen? Volgens de fiscus moet de betaling van de kostenvergoeding gebeuren in hetzelfde jaar waarop de vergoeding betrekking heeft. Dus: een vrijwilliger die in december 2017 vrijwilligt en hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding krijgt, moet zijn vergoeding nog in 2017 ontvangen.

Opgelet! Een vrijwilliger kan deze twee systemen in hoofde niet met elkaar combineren. De afspraken gelden ten minste voor het lopende kalenderjaar. Als je de afspraken wijzigt, moet je de vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen.

Opgelet! Kostenvergoedingen van bestuurders
Bestuurders kunnen volgens de vrijwilligerswet perfect kostenvergoedingen ontvangen. Zorg wel dat deze kostenvergoedingen niet als zitpenningen of presentiegelden ingeboekt worden. Dan zijn het geen  kostenvergoedingen meer en moet de vrijwilliger belastingen op de vergoeding betalen. Lees meer over bestuursvrijwilligers

Kostenvergoedingen in schema (Download PDF)

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact