Kosten en vergoedingen

Een overzicht

Als organisatie beslis je zelf of je kosten van je vrijwilligers vergoedt. De vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. De kostenvergoeding compenseert gemaakte kosten. Maak de vrijwilliger geen kosten? Dan kunnen vergoedingen moeilijk verantwoord worden. Het is geen inkomen: betaalde vrijwilligers bestaan niet.

Je maak aan het begin van het engagement afspraken met je vrijwilligers over kostenvergoedingen. Je geeft aan of de vrijwilliger een kostenvergoeding krijgt of niet, en binnen welk systeem.

Systemen om kosten van vrijwilligers te vergoeden:

Wanneer betaal je kostenvergoedingen?

Volgens de fiscus moet de betaling van de kostenvergoeding gebeuren in hetzelfde jaar waarop de vergoeding betrekking heeft. Dus: een vrijwilliger die in december 2019 vrijwilligt en hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding krijgt, ontvangt zijn vergoeding bij voorkeur nog in 2019.

Opgelet!

  • Deze systemen kan je als vrijwilliger niet zomaar met elkaar combineren. We leggen bij elk systeem uit wat je wel en niet mag combineren.
  • Sommige vrijwilligers krijgen kostenvergoedingen op verschillende plaatsen. Dit neemt niet weg dat ze bepaalde systemen niet mogen combineren, ook niet als ze deze van andere organisaties ontvangen.
  • De afspraken gelden ten minste voor het lopende kalenderjaar. Als je de afspraken wijzigt, moet je de vrijwilligers hiervan op de hoogte brengen in het kader van de informatieplicht.
  • Is je vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Dan mag je wel met vrijwilligers werken, maar je kan hen volgens de fiscale regels geen belastingvrije kostenvergoeding geven.

Kostenvergoedingen voor mensen met een vervangingsinkomen?

Ook mensen met een vervangingsinkomen mogen kostenvergoedingen als vrijwilliger ontvangen. Zolang je de regels respecteert, zijn de kostenvergoedingen vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Kostenvergoedingen en inbeslagname

De kostenvergoedingen die een vrijwilliger ontvangt zijn niet vatbaar voor inbeslagname. Ook vrijwilligers die in een collectieve schuldbemiddeling zitten, moeten hun kostenvergoeding nooit afdragen aan de schuldbemiddelaar.

Kostenvergoedingen van bestuurders

Bestuurders kunnen volgens de vrijwilligerswet perfect kostenvergoedingen ontvangen, op voorwaarde dat het echt gaat om kosten. Zitpenningen of presentiegelden zijn geen kostenvergoedingen, en moeten aangegeven worden bij de belastingen Lees meer over bestuursvrijwilligers

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact