De forfaitaire kostenvergoeding

De forfaitaire vergoeding kan je geven zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Je kan natuurlijk ook een lager bedrag afspreken met je vrijwilligers.

Bovenop deze vergoeding kan je ook beperkt vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger. Het aantal gereden kilometers moet je bewijzen met onkostennota’s. Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Kostenvergoedingen 2018

In 2018 stijgt de vrijwilligersvergoeding wegens indexering: maximum 34,03 euro per dag én een maximum van 1.361,23 euro per jaar. In 2017 was dit nog maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1334,55 euro per jaar. Bekijk de bedragen van vorige jaren en meer info over de berekeningswijze.

Administratieve opvolging van forfaitaire vergoedingen

  • De organisatie legt een nominatieve lijst per jaar aan, met de gegevens van de vrijwilligers die een forfaitaire vergoeding krijgen, de dag waarop ze een vergoeding kregen en het bedrag.
  • De uitbetaalde vrijwilligersvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. Als bewijsstuk gebruik je de bankverrichtingen of een ontvangstbewijs.

Opgelet!

  • Stel geen fiscale fiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een inkomen, waarop belasting betaald moet worden.
  • Zorg ervoor dat de maxima nooit worden overschreden.
  • Betaal de vergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven.
  • Geef geen vergoedingen per uur: je kan onmogelijk de onkosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximum bedragen snel overschrijdt.

Bekijk ook: Kostenvergoedingen in schema (Download PDF)

Download verschillende onkostennota’s bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact