De forfaitaire kostenvergoeding

De forfaitaire kostenvergoeding kan je geven zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Je kan natuurlijk ook een lager bedrag afspreken met je vrijwilligers.

Bovenop deze kostenvergoeding kan je ook beperkt vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger, te berekenen met het bedrag van de wagen. Het aantal gereden kilometers moet je bewijzen met onkostennota’s. Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Kostenvergoedingen 2019

In 2019 bedraagt de kostenvergoeding:

  • maximum 34,71 euro per dag,
  • én een maximum van 1388,40 euro per jaar.

Bekijk de bedragen van vorige jaren en meer info over de berekeningswijze.

Uitzonderingsregeling: hogere kostenvergoeding voor bepaalde categorieën vrijwilligers

Het KB dat een hogere kostenvergoeding regelt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, werd op 28 december 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. het betreft een uitzonderingsregeling op basis van artikel 12 van de Vrijwilligerswet. De regeling is van kracht sinds 1 januari 2019. Lees hier hoe dat zit. 

Administratieve opvolging van forfaitaire vergoedingen

  • De organisatie legt een nominatieve lijst per jaar aan, met de gegevens van de vrijwilligers die een forfaitaire kostenvergoeding krijgen, de dag waarop ze een kostenvergoeding kregen en het bedrag.
  • De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. Als bewijsstuk gebruik je de bankverrichtingen of een ontvangstbewijs.

Opgelet!

  • Stel geen fiscale fiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een inkomen, waarop belasting betaald moet worden.
  • Zorg ervoor dat de maxima nooit worden overschreden.
  • Betaal de kostenvergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven.
  • Geef geen kostenvergoedingen per uur: je kan onmogelijk de onkosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximum bedragen snel overschrijdt.

Bekijk ook: Kostenvergoedingen in schema (Download PDF)

Download verschillende kostennota’s bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact