De reële kostenvergoeding

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens; maar je moet natuurlijk niet overdrijven.

Administratieve opvolging van de reële kostenvergoeding

  • De organisatie bewaart de bewijsstukken voor de boekhouding en registreert aan wie de kosten werden terugbetaald.
  • De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. Als bewijsstuk gebruik je een bankverrichting of ontvangstbewijs.
  • Op de kostenvergoeding moeten geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

Opgelet!

  • Stel geen belastingsfiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een inkomen, waarop belasting betaald moet worden.
  • Zorg ervoor dat de maximum bedragen van de kilometervergoedingen niet worden overschreden.
  • Betaal de kostenvergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven.

Bekijk ook: Kostenvergoedingen in schema (Download PDF)

Download verschillende kostennota’s bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact