De reële kostenvergoeding

Bij de reële kostenvergoeding betaal je kosten terug op basis van bewijsstukken. Dat kunnen kassaticketjes, facturen of kostennota’s voor gereden kilometers zijn. De reële kostenvergoeding heeft geen bovengrens; maar je moet natuurlijk niet overdrijven. De kilometervergoeding is een specifieke vorm van reële kostenvergoedingen.

Administratieve opvolging van de reële kostenvergoeding

  • De organisatie bewaart de bewijsstukken voor de boekhouding en registreert aan wie de kosten werden terugbetaald.
  • De uitbetaalde kostenvergoedingen worden geregistreerd in de boekhouding of kas onder werkingskosten. Als bewijsstuk gebruik je een bankverrichting of ontvangstbewijs.
  • Op de kostenvergoeding moeten geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

Combineren

Je kan de reële vergoeding in hoofde van de vrijwilliger niet combineren met de forfaitaire vergoedingen, behalve 2000 km vergoeding voor vervoer of onbeperkt als het gaat om een activiteit die het regelmatig vervoeren van personen betreft .

Opgelet!

  • Stel geen belastingfiches op voor de vrijwilligers. Dan beschouwt de fiscus de ontvangen bedragen als een inkomen, waarop belasting betaald moet worden.
  • Zorg ervoor dat de maximum bedragen van de kilometervergoedingen niet worden overschreden.
  • Betaal de kostenvergoeding tijdig uit. De fiscus kijkt naar het jaar waarin de vergoeding is gegeven.

Bekijk ook:

Download verschillende kostennota’s bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact