Kilometervergoedingen

Elke organisatie bepaalt zelf welke kilometers ze aan wie en aan welk tarief terugbetaalt, binnen de wettelijk bepaalde maximum bedragen. Als de vergoeding berekend wordt op basis van de afgelegde kilometers, is dit een reële kostenvergoeding. Je moet ritten met de wagen en fiets steeds bewijzen aan de hand van kostennota’s.

  • Wagen, moto, bromfiets: Vanaf 1 juli 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2020 en is is fiscaal vrijgesteld. Het jaar ervoor bedroeg de kilometervergoeding maximum 0,3573 euro per kilometer.
    Opgelet! Voor kilometers met een wagen van de organisatie, kan geen kilometervergoeding gegeven worden!
  • Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,24 per kilometer (vanaf 01/01/2019).
  • Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan je het hele bedrag terugbetalen.
  • Te voet: hier kan je geen vergoeding voor geven.

Combineren

Je kan de kilometervergoeding perfect combineren met andere reële kostenvergoedingen. Geef je een gewone of verhoogde forfaitaire kostenvergoeding, dan kan je maximaal bijkomend 2000 km vergoeding voor kilometers bijgeven, behalve wanneer het gaat om een activiteit voor het vervoer van personen, dan is er geen beperking. Lees meer over de forfaitaire kostenvergoeding.

Bekijk ook:

Download verschillende kostennota’s bij modeldocumenten

 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact