Kilometervergoedingen

Elke organisatie bepaalt zelf welke kilometers ze aan wie en aan welk tarief terugbetaalt, binnen de wettelijk bepaalde maximum bedragen. Als de vergoeding berekend wordt op basis van de afgelegde kilometers, is dit een reële kostenvergoeding. Je moet ritten met de wagen en fiets steeds bewijzen aan de hand van onkostennota’s.

  • Wagen, moto, bromfiets: Vanaf 1 juli 2017 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum 0,3460 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2018 en is is fiscaal vrijgesteld. Het jaar ervoor bedroeg de kilometervergoeding maximum 0,3363 euro per kilometer.
    Opgelet! Voor kilometers met een wagen van de organisatie, kan geen kilometervergoeding gegeven worden!
  • Fiets: De fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,23 per kilometer (tot 31/08/2017 bedroeg dit € 0,20/km).
  • Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan je het hele bedrag terugbetalen.
  • Te voet: hier kan je geen vergoeding voor geven.

Opgelet! Geef je een forfaitaire vergoeding, dan kan je maximaal bijkomend 2000 km vergoeding voor kilometers bijgeven! Lees meer over de forfaitaire vergoeding.

Bekijk ook: Kostenvergoedingen in schema (Download PDF)

Download verschillende onkostennota’s bij modeldocumenten

 

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Contact