Informatieplicht van de organisatie

De organisatie moet de vrijwilliger informeren voor hij met zijn activiteiten start. De wet legt vast wat de vrijwilliger minstens moet weten:

 • Het doel van je organisatie: waar is ze mee bezig?
 • Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur…
 • De verzekeringen die er voor vrijwilligers zijn afgesloten
 • De kosten die jullie eventueel terugbetalen, en hoe en wanneer je deze terugbetaalt
 • Dat de vrijwilliger zich moet houden aan de discretieplicht en mogelijk ook aan een geheimhoudingsplicht. Lees meer over discretie- en geheimhoudingsplicht (externe link)

 

Hoe moet je informeren?

Als organisatie kies je zelf hoe je jouw vrijwilligers informeert: op papier, via mail, de website of op een affiche in een lokaal waar de vrijwilligers toegang toe hebben. Je kan vrijwilligers individueel of collectief informeren. Het is aan de organisatie om te bewijzen dat ze volledig geïnformeerd heeft.

Download de informatienota bij modeldocumenten

Uitzondering: feitelijke verenigingen

De feitelijke vereniging zonder betaald personeel en los van een koepel, geeft net iets andere informatie mee:

 • Bij het juridisch statuut wordt de identiteit van minstens één verantwoordelijke vermeld, want deze staan niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • De vrijwilliger moet weten dat hij zelf persoonlijk burgerrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor een fout waarbij een derde schade heeft opgelopen. Hij is niet immuun.

Feitelijke verenigingen die een afdeling zijn van een koepel of die betaald personeel hebben, geven de naam van de verantwoordelijke mee, als die koepel geen vzw is.

Extra regels voor organisaties die onder het Decreet vallen

Het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk gaat bij de informatieplicht nog iets verder dan de wet. Voor de vrijwilliger het vrijwilligerswerk start, ondertekent hij samen met de organisatie een afsprakennota op papier. De vrijwilliger krijgt een papieren of digitale kopie van deze afsprakennota. De afsprakennota bevat naast de wettelijke informatie nog extra informatie over:

 • de aard, de duur en de frequentie van het vrijwilligerswerk;
 • de werking van de organisatie;
 • de plaats van de vrijwilliger en van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie;
 • de contactpersoon voor de vrijwilliger binnen de organisatie;
 • de door de vrijwilliger te volgen vorming en opleiding

 Download de vrijwilligersovereenkomst voor organisaties die onder het decreet vallen bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact