De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Bepaalde vrijwilligers kunnen een verhoogde forfaitaire vergoeding krijgen, geregeld met het K.B. van 20/12/2018. De regeling is van kracht sinds 1 januari 2019.

Voor wie?

De regeling geeft de mogelijkheid aan bepaalde groepen vrijwilligers op jaarbasis een hoger bedrag binnen de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers te ontvangen, namelijk :

  • vrijwilligers in de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de vrijwillige nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen;
  • vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer
  • vrijwilligers die worden ingezet in vaccinatiecentra (zij krijgen een grotere verhoging, zie verder)

Dit bedrag kan je geven zonder dat er bewijsstukken tegenover staan. Je moet wel rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Je kan natuurlijk ook een lager bedrag afspreken met je vrijwilligers.

Bedragen verhoogde kostenvergoeding 2021

In 2021 bedraagt de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding:

  • maximum 35,41 euro per dag,
  • én een maximum van 2.600,90 euro per jaar.

Opgelet! Vrijwilligers die in vaccinatiecentra werken, krijgen een grotere verhoging nog tot 31 december 2021. De onkostenvergoeding voor hen bedraagt maximaal € 3541 voor het jaar 2021.

De meeste vrijwilligers kunnen alleen de gewone forfaitaire vergoeding krijgen.

Kilometervergoedingen

Je kan bovenop deze kostenvergoeding ook beperkt vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger. Dit bereken je door het bedrag van de wagen te vermenigvuldigen met 2000 kilometer. Je kan dit bedrag ook besteden om tickets van openbaar vervoer of gebruik van de fiets te vergoeden.

Dit plafond bestaat niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben (vanaf 21/04/2019). Zij hebben geen beperking op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Je moet wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Het aantal gereden kilometers moet je bewijzen met kostennota’s. Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Extra voorwaarden

  1. Je mag de vergoeding niet combineren met een activiteit, die valt onder het Verenigingswerk (in dezelfde organisatie of voor dezelfde activiteit):  er is een nieuwe regeling voor het Verenigingswerk van 2021!
  2. De regeling voor een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding geldt niet voor mensen die een uitkering ontvangen (RVA, OCMW,…) in de sportsector. De uitkeringsgerechtigde vrijwilliger die een vervangingsinkomen geniet moet zich houden aan de algemene regeling vrijwilligerswerk. Hij komt wel in aanmerking voor de gewone forfaitaire vergoeding.
  3. De administratieve opvolging van de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding is hetzelfde als die van de gewone forfaitaire kostenvergoeding.

Combineren?

Je kan de verhoogde forfaitaire vergoeding in hoofde van de vrijwilliger niet combineren reële vergoeding, behalve 2000 km vergoeding voor vervoer of onbeperkt als het gaat om een activiteit die het regelmatig vervoeren van personen betreft .

De verhoogde forfaitaire vergoeding kan onder de juiste voorwaarden gecombineerd worden met de gewone forfaitaire vergoeding. Je mag voor het vrijwilligerswerk dat onder het stelsel van de gewone forfaitaire vergoeding valt, het gewone maximum evenwel niet overschrijden, moet voor beiden het dagmaximum respecteren en je mag in totaal het maximum bedrag van de verhoogde vergoeding nooit overschrijden.

Bekijk ook:

Download verschillende kostennota’s bij modeldocumenten

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact