Mag jij vrijwilligers inschakelen?

Mensen vrijwilligen altijd in opdracht van een organisatie. De organisatie kan elke feitelijke vereniging, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn:

  • een vzw, denk aan De Roma, Borgerstein, Joka, …
  • een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van KVG, Femma, s-plus, …
  • een feitelijke vereniging, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, 
 een dartsclub
  • een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis
  • openbare besturen, denk maar aan een gemeente, OCMW, een school, een bibliotheek
  • ivzw’s (internationale vzw’s) als Don Bosco Youth-Net

 

Tip! Mag jouw organisatie vrijwilligerswerk organiseren? Zoek gratis vrijwilligers met www.vrijwilligerswerk.be

 

Opgelet! Organisaties mét winstoogmerk, zelfstandigen of individuele personen kunnen nooit vrijwilligerswerk organiseren volgens de wet. Dat betekent dat de mensen die daar onbezoldigd werken, niet dezelfde bescherming genieten als in bovenstaande organisaties. Ze zijn dus niet immuun en vergoedingen zijn belastbaar.

Vennootschap met sociaal oogmerk? Ook voor dit soort organisaties is het niet vanzelfsprekend om vrijwilligers in te schakelen. Organisaties die met vrijwilligers mogen werken, hebben geen winstoogmerk. Zelfs als er geen vermogenswinstdeling voor de vennoten wordt voorzien in de statuten, blijft dit een grijze zone omwille van de handelspraktijken en raden we af om zomaar met vrijwilligers aan de slag te gaan.

Mogen werknemers vrijwilligen in de organisatie waar ze betaald werk doen?

Wie tegen betaling in opdracht werkt van een organisatie, mag niet zomaar vrijwilligen in diezelfde organisatie. Dat mag enkel als het vrijwilligerswerk wezenlijk anders is dan de betaalde activiteit.

Verenigingswerk en vrijwilligerswerk combineren?

Sinds 2018 bestaat er een nieuw statuut: het verenigingswerk. Hierbij kunnen mensen onbelast bijverdienen in verenigingen. Dit is géén vrijwilligerswerk, en je mag beide ook niet combineren in dezelfde vereniging, in dezelfde periode! Meer info op www.bijklussen.be

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact