Wie mag vrijwilligen?

Vrijwilligen mag pas als je vijftien jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 bent. De Belgische nationaliteit hebben, is geen vereiste. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen. Als organisatie kan je hen hierbij helpen.

Meldingsplicht bij vervangingsinkomens

De vrijwilliger ontvangt een uitkering van de RVA?

Deze vrijwilligers in spé hebben meldingsplicht en moeten op voorhand specifieke formulieren invullen. Het gaat om:

  • volledige uitkeringsgerechtigde werklozen
  • deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA
  • tijdelijk werklozen
  • werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)

De vrijwilliger vult het formulier C45B  in en laat dit door de organisatie ondertekenen. Hij geeft het ingevulde formulier door aan de vakbond, hulpkas of rechtsreeks aan de RVA. De vrijwilliger mag meteen nadat de melding is gedaan, starten. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren. Afhankelijk van de reactie van de RVA kan hij blijven vrijwilligen, moeten de taken aangepast worden of moet het vrijwilligen zelfs stoppen.

Vanaf 01.10.2020 tot 31.03.2021 geldt er een vrijstelling van de meldingsplicht voor de volledige en tijdelijke werklozen en bruggepensioneerden voor de uitoefening van ondersteunend vrijwilligerswerk bij de organisaties uit de zorgsector en het onderwijs. De vrijwilligers dienen het vast personeel te ondersteunen in hun taken. Het is niet de bedoeling dat de organisatie een personeelslid vervangt door een vrijwilliger. Het moet hier ook gaan om organisaties zonder winstgevend doel.

Een vrijstelling van meldingsplicht geldt eveneens voor de tijdelijk en volledig werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum, voor de duur van het bestaan van die centra.

Tip! Organisaties kunnen bij de RVA een algemene toelating voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers aanvragen met formulier C45F. Organisaties die in verschillende regio’s actief zijn, komen in aanmerking. Bij de individuele melding van een vrijwilliger geef je dan het algemene toelatingsnummer van de organisatie mee. Als organisatie volg je dit zelf op en communiceer je hierover met je vrijwilligers in spé.

De vrijwilliger ontvangt een leefloon van het OCMW?

Hij brengt zijn persoonlijke dossierbeheerder bij het OCMW vooraf op de hoogte. Die moet zijn akkoord geven. Wie dit niet doet, riskeert zijn uitkering te verliezen.

De vrijwilliger krijgt een ziekte- of invaliditeitsvergoeding van het ziektefonds?

De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet eerst akkoord zijn én vooraf een schriftelijke toelating geven. Deze geneesheer zal kijken of het vrijwilligerswerk de gezondheid niet in gevaar brengt. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg!

Ambtenaren

Ambtenaren moeten in theorie toelating aan hun overste vragen om te mogen vrijwilligen. In de praktijk gebeurt dit steeds minder, maar kandidaat-vrijwilligers vragen dit toch best even na op hun dienst.

Vluchtelingen en asielzoekers

Lees het dossier over ‘Asielzoekers laten vrijwilligen?‘.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact