Voor wie?

De verzekering is gericht op organisaties voor wie een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is:

  • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel, geleid door minstens 2 personen, en niet verbonden aan een koepelvereniging
  • vzw’s zonder personeel (personeel zien we als werknemers waarvoor je een DIMONA-aangifte doet)
  • Afdelingen van koepels, maar zij kunnen nog slechts specifieke activiteiten gratis verzekeren, aangezien hun koepel zelf al een verzekeringsplicht heeft.

In geval van een vereniging zonder winstoogmerk, moet de maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Voor een organisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienen de statuten van de vereniging in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor deze feitelijke vereniging zijn woonplaats hebben in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de voertaal in de werking is het Nederlands.

Lees na in het reglement of jouw organisatie in aanmerking komt. 

Wie is uitgesloten van de verzekering?

  • mensen die deelnemen aan activiteiten; alleen vrijwilligers die helpen bij de activiteiten zijn verzekerd.
  • vrijwilligers, die vrijwilligen in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
  • vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen.

Lees ook: deze Weetjes over de Gratis Verzekering

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact