Goed verzekerd?

Organisaties, verenigingen en natuurlijke personen kunnen zich tegen allerhande risico’s beschermen via heel wat verzekeringen. Tegen welke risico’s je verzekeringen afsluit, hangt af van de situatie en behoefte. De kostprijs zal afhangen van de soort organisatie, de activiteiten, het aantal vrijwilligers, de frequentie van het vrijwilligerswerk, het risicogehalte, … Organisaties, erkend als autonome vrijwilligersorganisatie onder het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk binnen Welzijn, krijgen middelen voor de vrijwilligersverzekering. In andere gevallen is dit soms voorzien in de toegekende subsidies.  Bepaalde organisaties kunnen ook gebruik maken van de gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen.

Heb je nog geen vrijwilligersverzekering?

Als je organisatie nog geen verzekering heeft, neem je best meteen contact op met een verzekeringsmakelaar, -agent of -maatschappij. Organisaties die personeel tewerkstellen, kunnen hun eigen verzekeraar vragen de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid uit te breiden naar de vrijwilligers. Vraag verschillende offertes op en vergelijk deze met elkaar. 

 1. Bespreek de verzekeringen met je bestuur
 • Hoe ver gaan jullie in de bescherming van de vrijwilligers? Enkel burgerlijke aansprakelijkheid, of ook rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen?
 • Werk eventueel een regeling uit voor de financiering van de verzekering, bijvoorbeeld bij de berekening van de prijs van activiteiten, via lidgeld,…).
 • Denk na over wat je doet als de vrijwilliger schade lijdt en er geen tussenkomst van de verzekering is voorzien. Meestal gaat dat over materiële schade.
 1. Inventariseer wat je precies nodig hebt
 • Hoeveel vrijwilligers heb je?
 • Wat doen ze regelmatig, wat doen ze af en toe?
 • Zijn het vooral vaste of occasionele vrijwilligers?
 • Zet alle activiteiten op een rij: je doet er goed aan om al de activiteiten in de polis te laten opnemen.
 • Probeer de risico’s in te schatten, zodat je verzekeraar kan meedenken over de waarborgen.

Tip: als je vooral occasionele vrijwilligers hebt, ben je wellicht beter af met een verzekering die werkt met mandagen.

 1. Vraag verschillende offertes op en vergelijk
 • Kijk niet alleen naar de prijs.
 • Kijk na of alle gevraagde activiteiten effectief in de polis opgenomen zijn.
 • Kijk na of de vrijwilligers verzekerd zijn tijdens de activiteit én op weg naar en van de activiteit.
 • Onderstreep wat je niet begrijpt en vraag uitleg aan de verzekeraar of makelaar. Vraag door tot je het snapt.
 • Uitsluitingen zijn regels die de verzekeraar gebruikt om financiële tussenkomst bij een schadegeval te betwisten of weigeren. Kijk ze zeker na en vraag na wat je niet begrijpt.
 1. De verzekering is gesloten, en dan…
 • Stel een helder informatiedocument op, zodat iedereen weet waarvoor hij verzekerd is
 • Werk een procedure uit voor de melding van schadegevallen.
 • Haal de verzekeringspolis jaarlijks uit de lade om na te gaan of alles nog klopt.
 • Communiceer schriftelijk met je verzekeraar en vraag ook antwoorden op papier. Da’s nuttig in het geval van betwisting.

Heb je al een vrijwilligersverzekering?

Tijd om je verzekeringspolis nog eens van onder het stof te halen. Kijk even na of de inhoud van de verzekeringspolis nog overeenstemt met de werkelijkheid. Enkele tips om dit na te gaan: 

 1. Stemt het aantal verzekerde vrijwilligers overeen met de realiteit?
 • Kijk de in de polis getelde koppen na.
 • Kijk na of het aantal mandagen nog juist is.
 1. Zijn de activiteiten accuraat omschreven?

Elke organisatie verandert en ontwikkelt. Misschien doe je bepaalde activiteiten niet meer of heb je de activiteiten uitgebreid? Kijk zeker na of de verzekeringspolis garantie biedt en zo ruim mogelijk omschrijft welke activiteiten gedekt zijn.

Is de polis verouderd of niet meer up to date? Contacteer dan als de bliksem je verzekeraar.

Ben je niet zeker van de inhoud van je verzekeringspolis of begrijp je bepaalde zaken niet? Contacteer ons.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact