Verzekeringsplicht in de vrijwilligerswet

De vrijwilligerswet maakt veel vrijwilligers immuun. Als een vrijwilliger bij het vrijwilligen een fout maakt waarbij iemand anders schade heeft, is de organisatie daar aansprakelijk voor. De vrijwilliger is beschermd. Daarom voorziet de wetgever een verzekeringsplicht voor heel wat vrijwilligersorganisaties, maar niet allemaal.

Welke organisaties hebben verzekeringsplicht?

De verzekeringsplicht is van toepassing op:

  • alle private en publieke rechtspersonen die onder de vrijwilligerswet vallen
  • een aantal feitelijke verenigingen, namelijk die afhangen van een koepelorganisatie of betaald personeel tewerkstellen.
  • koepelverenigingen met lokale afdelingen die als feitelijke vereniging werken, hebben nog steeds verzekeringsplicht voor de vrijwilligers in die afdelingen. De koepel ontsnapt niet aan haar verzekeringsplicht.

Let op: Sluit je toch geen verzekering af voor je vrijwilligers, neemt dat de aansprakelijkheid van de organisatie niet weg.

 

 

Wat moet je verzekeren als organisatie?

Organisaties moeten zich verplicht verzekeren voor minstens burgerlijke aansprakelijkheid (BA-polis). Schade aan zichzelf, lichamelijke ongevallen, valt hier niet onder. Het is een goede praktijk dit toch mee te verzekeren. De burgerlijke aansprakelijkheid van en naar het vrijwilligerswerk moet wél verzekerd zijn.

Tip: check ook de gratis vrijwilligersverzekering , aangeboden door de Vlaamse Overheid.

En de auto?

Vrijwilligers die zich verplaatsen met de eigen wagen, zijn verzekerd via hun eigen verplichte autoverzekering. Die verzekering dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid. Ook als de vrijwilliger in opdracht van de organisatie met de eigen wagen rijdt, moet hij beroep doen op die eigen autopolis. Rijdt de vrijwilligers erg veel kilometers? Pols dan eens bij je verzekeraar of het okee is. En nog: verzekeringen die berekend worden op een maximum aantal kilometers per jaar, zijn meer en meer in trek. Check zeker en vast dat de vrijwilligers de limieten, die vastgelegd zijn in de polis,  niet overschrijden.

Soms kan er toch discussie ontstaan, als de vrijwilliger zelf schade oploopt. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt dit immers niet. Daarom sluiten organisaties wel eens een aparte omniumverzekering af. Dit is niet verplicht en lost niet alles op.

Wie controleert of de organisatie haar verzekeringsplicht naleeft?

Er is op het eerste zicht geen wettelijke controleprocedure of sanctie voorzien. Bij betwisting voor de rechtbank kan er mogelijk gesanctioneerd worden. De subsidiërende overheid van een organisatie kan natuurlijk wel toezien of je de verzekeringsplicht naleeft. Belangrijker nog: als je organisatie haar vrijwilligers niet verzekert, blijft ze zelf burgerlijk aansprakelijk en zal ze bij een schadegeval haar eigen vermogen moeten aanspreken om de schade te vergoeden.  Neem dat risico niet.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact