Wat bij schade?

Krijg je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch te maken met een schadegeval, aarzel dan niet om je verzekeraar meteen te contacteren. Elke verzekeraar legt zelf een procedure voor de schade-aangifte vast. Neem zeker ook je polis bij de hand. Je mag als organisatie met verzekeringsplicht onder geen beding aan de vrijwilliger die de schade heeft veroorzaakt, vragen om deze te herstellen of te vergoeden. Hij geniet immers immuniteit.

Een minnelijke schikking treffen?

Het komt wel vaker voor: er gebeurt iets, waarbij diegene die de fout maakt de andere, die schade heeft geleden, poogt te overtuigen het dossier minnelijk te regelen, zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. We raden dit af. Waarom?

  • omdat de vrijwilliger immuun is, dienen mogelijke regelingen tussen de schadelijder en de organisatie getroffen te worden.
  • omdat je de verzekeraar zijn rol moet laten spelen.

Het kan zijn dat de verzekeraar bij een schadegeval eerst de aansprakelijkheid zal pogen te betwisten. Als je nu als vrijwilliger of organisatie een minnelijke schikking treft, kan het zijn dat de verzekeraar zich tegen de organisatie zelf keert. Bij een minnelijke schikking erken je immers je aansprakelijkheid. Je werkt zo je eigen verzekeraar tegen. Bovendien heeft de schadelijder steeds het recht om zich rechtstreeks naar de verzekeraar van de andere partij (jullie organisatie, dus) te wenden.

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact