Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: sterker vrijwilligen

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Ons doel? Samenwerken aan ‘sterker vrijwilligen’. We richten ons vooral tot organisaties en lokale besturen die met vrijwilligers werken, in alle sectoren. Maar ook relevante spelers in het middenveld, diverse overheden en partners uit het bedrijfsleven horen tot onze doelgroep.We zetten als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering.We ondersteunen het vrijwilligerswerk met:

Ontdek meer…

Missie

“Vrijwilligers(werk). Essentieel voor de samenleving”

lees verder

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

Onze Raad van Bestuur is samengesteld uit verschillende vertegenwoordigers van lidorganisaties van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Allemaal werken ze met vrijwilligers en hebben ze een sterke visie op vrijwilligerwerk. Zij stippelen de strategische koers voor het steunpunt uit.

Ontdek meer…

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact