Km-vergoedingen

Indexering kilometervergoeding De kilometervergoeding wordt traditioneel rond eind juni van elk jaar aangepast. Dat betekent dat de kilometervergoeding ook voor vrijwilligers aangepast is. Het maximumbedrag van de km-vergoeding bedraagt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023: 0,4170 euro/km. Lees hier hoe men tot dat bedrag is gekomen. Opgelet: volg de correcte spelregels en bescherm […]

Activiteiten verslag van de hoge raad voor vrijwilligers

De Hoge Raad voor Vrijwilligers is een federaal adviesorgaan voor het vrijwilligerswerk. Ondanks de pandemie werden veel adviezen opgesteld, in een poging de regelgeving omtrent vrijwilligerswerk duidelijk en correct te houden. In het verslag kan je lezen dat 2021 geen goed jaar was voor het vrijwilligerswerk, noch voor de Vrijwilligerswet. Opmerkingen en suggesties mag je […]

Bioscoopticket winnen? Neem dan deel aan het onderzoek van Hogeschool VIVES!

Enquete cinema tickets

Enkele laatstejaarsstudenten (uit het Sociaal-Agogisch-Werk en Onderwijs) van de Katholieke Hogeschool VIVES voeren een onderzoek naar de verwachtingen, belevingen en ervaringen van jongeren (15 t.e.m. 30 jaar) en organisaties inzake de vrijwillige inzet van jongeren in de samenleving anno 2022. Dit onderzoek is in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en wil aan […]

Uitnodiging Brood en Spelen

Brood en Spelen. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en CEV (Europese netwerkorganisatie voor het vrijwilligerswerk) zoeken vrijwilligers die hun kijk op Europa willen delen, meespelen met ons spannend bordspel en brood uit allerlei windstreken willen eten. Wij zorgen voor het beleg. We maken er samen een toffe en cultureel diverse namiddag van waar je nog lang […]

Bestuursvrijwilligers hebben nood aan minder administratie en meer vormingen

1131 bestuursvrijwilligers vulden een online bevraging van Beweging.net in. Uit de survey blijkt dat de meeste bestuursvrijwilligers ouder zijn dan 60 jaar. Minder administratie en juridische taken kwam het vaakst voor als frustratie. En 30% van deze bijzondere groep vrijwilligers geeft aan dat vormingen of opleidingen zouden helpen. Ook een nieuwe helpdesk of een aanspreekpunt […]

Opnieuw verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding voor vaccinatie- en crisisvrijwilligers

Ook in 2022 vallen vrijwilligers in de coronacrisis onder de verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding. Vaccinatievrijwilligers en crisisvrijwilligers in de zorg rekenen dus op de maximale onkostenvergoeding van € 2705,97 voor het jaar 2022.  De verantwoordelijke ministers maakten dat zonet bekend via een nieuw Koninklijk Besluit. Vierde golf crisismaatregelen in het vrijwilligerswerk Dit besluit zag ook al […]

Binnenkort moeten vrijwilligers die met minderjarigen werken hun strafblad voorleggen

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Sport (Ben Weyts) willen vanaf het najaar van 2022 ook vrijwilligers en verenigingswerkers die met minderjarigen willen werken, een uittreksel van het strafregister laten voorleggen. Momenteel is dat al het geval voor leerkrachten en hulpverleners in het jeugdwerk. Maar de federale regering voorziet de […]

Gratis webinar: doe mee aan Wéldoeners

Door de coronacrisis blijven er maar liefst 3500 vrijwilligersvacatures openstaan per dag. Daarom slaan Radio 2 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de handen in mekaar. Ze zoeken 1000 Wéldoeners voor de Week van de Vrijwilliger 2022. Coronacrisis: 3500 openstaande vrijwilligersvacatures per dag Week van de Vrijwilliger 2022: van zondag 27 februari tot zondag 6 maart Ook […]

Vraag en antwoord: vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis

Op maandag 13 december vond het online vragenuurtje plaats over vrijwilligerswerk en de coronamaatregelen. Hieronder vind je alle veelvoorkomende vragen en antwoorden die aan bod kwamen: Q& A: vrijwilligen in coronatijden Covid Safe Ticket mag je niet aan vrijwilligers vragen, tenzij ze ook deelnemer/toeschouwer zijn na hun uurtjes. V: Mogen wij als vzw een Covid […]

Maximale forfaitaire kostenvergoeding 2022 voor vrijwilligers

De maximale bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers worden jaarlijks geïndexeerd. In 2022 bedraagt het plafond van de kostenvergoeding 36,84 euro per dag en 1.473,37 per jaar.  De forfaitaire kostenvergoeding is een systeem waarbij je kosten van vrijwilligers mag vergoeden zonder bijbehorende bewijsstukken. De maximale bedragen per jaar en per dag mag je niet overschrijden. […]

Radio 2 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zoeken Wéldoeners

Door de coronacrisis blijven er maar liefst 3500 vrijwilligersvacatures openstaan per dag. Daarom slaan Radio 2 en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de handen in mekaar. Ze zoeken 1000 Wéldoeners voor de Week van de Vrijwilliger 2022. Coronacrisis: 3500 openstaande vrijwilligersvacatures per dag Week van de Vrijwilliger 2022: van zondag 27 februari tot zondag 6 maart Ook […]

Definitieve regeling verenigingswerk vanaf 1 januari 2022

De ministerraad keurde een nieuwe regeling voor het verenigingswerk goed. Vanaf 1 januari 2022 mogen verenigingswerkers in de sportsector 450 uren per jaar iets bijverdienen en in de socioculturele sector en de amateurkunsten 300 uren per jaar. Voortaan komt er wel een belasting van 10% op dat ‘bijklussen’.  Definitieve regeling na de limbo De socioculture […]